Så lyckas du med hållbarhetsrapportering 2024 

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så lyckas du med hållbarhetsrapportering 2024 </span>
Skriven av
Nicoline Emnell
Lästid
2 min

Hållbarhetsrapportering har under de senaste åren blivit ett måste för organisationer som vill ligga i framkant, utvecklas i takt med sin omvärld och framtidssäkra sina investeringar. Med införandet av nya lagkrav som Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), är det nu mer avgörande än någonsin att följa med i utvecklingen. Här listar vi tre viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med hållbarhetsrapportering under 2024.  

3 måsten för att lyckas med hållbarhetsrapportering 2024

1. Skapa transparens i värdekedjan

Transparent kommunikation, såväl internt som externt, kommer vara en viktig del av hållbarhetsrapporteringen framöver. Under pandemin kom mycket av den problematiken som finns i värdekedjan upp till ytan. Det blev tydligt att många verksamheter inte har koll på eller kontroll över vad som sker hos leverantörerna.  
 
Rapporter om bristande arbetsmiljö, saknad av relevant skyddsutrustning, barnarbete och förorening av miljön har blivit allt vanligare. Idag kräver allt fler konsumenter och investerare att företag ökar transparensen på samtliga nivåer i värdekedjan.  
 
Vi kan också vänta oss ökade lagkrav om bättre skydd för arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och klimatet i samband med värdekedjor. För att företag ska kunna leva upp till detta krävs bättre överblick och samordning på den egna verksamheten, både när det kommer till direkta och indirekta leverantörer.  
 
Fram tills nyligen har företag främst fokuserat på att minska utsläpp från den egna verksamheten. Men idag vet vi att det för många bolag är de indirekta utsläppen som står för majoriteten av klimatpåverkan. För att lokalisera och minska även indirekta utsläpp krävs kontroll av utsläppen över hela värdekedjan. Det finns alltid utrymme för förbättring och det är aldrig för sent att göra om och göra rätt.  

Läs mer: Så kan du integrera Scope 3 i din hållbarhetsstrategi  

 

Hållbarhetsarbete - Personer på en arbetsplats

2. Se det som en affärsmässig investering

Visste du att du kan göra din verksamhet mer attraktiv för investerare genom att hållbarhetsrapportera på rätt sätt? Det blir allt vanligare att investerare tittar på ESG kriterier för att analysera bolag och bedöma om ett företag är värt att investera i. 
 
Idag är ESG kriterier viktiga för att beräkna hur ett företag kommer stå sig mot framtidens möjligheter och risker. Det dyker ständigt upp nya regelverk, som till exempel EU taxonomin och SFDR, som ska hjälpa investerare att främja hållbar finansiering.  

Läs mer: Integrera ESG risker i riskhanteringsprocessen - så gör du steg för steg
 
Målet med samtliga regelverk är att styra kapital mot mer hållbara investeringar och driva på det ökade kravet på transparens kring företags hållbarhetsrisker. Kommande lagkrav kommer att detaljstyra hållbarhetsrapporteringen än mer vilket kommer att öka möjligheten till jämförelse mellan bolag. Förhoppningsvis kommer detta motivera företag att jobba än mer proaktivt med miljömässiga, sociala och bolagsrelaterade frågor. 

3. Kom ihåg att data är A och O 

Relevant data blir allt viktigare för att kunna leverera en trovärdig hållbarhetsrapport. Precis som det mesta i vårt samhälle behöver hållbarhetsarbetet vara datadrivet. Idag finns det verktyg som hjälper företag att samla in data från verksamhetens olika hörn och sammanställa den på ett överskådligt sätt.   
Genom att inkludera relevant data i hållbarhetsrapporten blir det lättare för investerare att skapa sig en bild av företagets faktiska hållbarhetspåverkan. Det hjälper också din verksamhet att identifiera eventuella hållbarhetsrisker och vilka åtgärder som krävs för att förebygga dem.  
 
Ett digitalt verktyg gör det smidigt att dela data med interna och externa intressenter, vilket ökar både transparensen och deltagandet i hållbarhetsarbetet. Det blir också lättare att sätta data i rätt kontext, till exempel genom att koppla den till organisationens hållbarhetsmål samt olika affärsområden och aktiviteter. 

Så kan Stratsys hjälpa din organisation med hållbarhetsarbetet

Stratsys plattform underlättar arbetet med insamling och sammanställning av data så att ni kan lägga större fokus på analys, strategi och genomförande. Genom att samla arbetet i Stratsys underlättas samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor och ger fullständig överblick över er hållbarhetsdata.

En komplett lösning för arbetet med CSRD/ESRS

I Stratsys kan du arbeta med allt från dubbel väsentlighetsanalys till rapportering på ett systematiskt och effektivt sätt.

 
Läs mer om Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning här