Omvärldsfaktorer som ökar kraven på en proaktiv riskhantering

Omvärldsfaktorer riskhantering
Skriven av
Max Kollberg
Lästid
2 min

I takt med att lagkraven blir fler och förändringstakten i världen allt snabbare, ökar behovet av riskhantering. Det här gör att många verksamheter ser ett behov av ett systemstöd som stöttar dokumentation och hantering av mångfasetterade risker. I det här blogginlägget kan du läsa om vilka utmaningar som organisationer står inför idag och hur ni kan få en mer proaktiv riskhantering.

Utmaningar som organisationer står inför idag 

Förändringar i vår omvärld leder till att organisationer behöver ställa om, och det är snabbt. För många organisationer är detta en stor utmaning med att ligga steget före.

Några exempel på utmaningar som organisationer står inför idag.

 • Hålla sig uppdaterade på nya lagkrav och dokumentera lagefterlevnad.
 • Ökade krav inom GDPR.
 • Tvärfunktionella regelverk ställer krav på ökat samarbete inom organisationer.
 • Ökad riskbild inom områden som hållbarhet, arbetsmiljö och IT.
 • Behov av systematik och att eliminera risk genom manuellt arbete och interna processer.

3 anledningar till att behovet av systemstöd ökar 

 1. Dokumentation av lagefterlevnad
  Då lagkraven blir allt fler ökar även kraven på att dokumentera och följa upp riskarbetet. Många organisationer kämpar med att hålla ihop dokumentationen och förmedla ut den vidare i organisationen på ett enkelt sätt. Med ett digitalt verktyg kan ni enklare fördela ut ansvar och få informationen samlad så att det bli ett enhetligt arbetssätt.

 2. Datadriven information
  I dagens föränderliga omvärld blir det allt viktigare för organisationer att arbeta datadrivet. Utan ett digitalt verktyg kan det vara svårt att få en snabb överblick på relevant data eller att skapa visuella rapporter. Det är även fördelaktigt att kunna följa data i realtid för att kunna fokusera på att hantera risker och införa kontroller.

 3. Digitaliserade arbetsprocesser
  Som vi nämnt i punkterna ovan så är riskarbetet för många organisationer en tung administrativ börda som kan reducera nivån av lagefterlevnad och tillförsikt. Med ett digitalt verktyg kan ni automatisera delar av den administrativa processen och spara tid, pengar och resurser.

Framgångsfaktorer för en proaktiv riskhantering 

 • Digitalisera arbetsprocesser för att få tid över till annat.
 • Välj ett användarvänligt system som alla kan jobba i.
 • Dela relevant information med resten av verksamheten.
 • Håll samma förändringstakt som konkurrenter och omvärld.
 • Samla och anpassa risk- och kontrollarbetet på en gemensam plattform.

 

Avslutningsvis, för att lyckas med riskhanteringsprocessen i framtiden är det viktigt att anpassa sig efter omvärldens utveckling. För att enklare kunna anpassa verksamheten är automatiserade arbetsprocesser och datadriven information en viktig del. Eftersom omvärlden kan förändras snabbt behöver organisationer ha en proaktiv riskhantering på plats. En proaktiv riskhantering kan innebära att organisationen har ökad flexibilitet och potential att anpassa sig efter interna och externa faktorer och förändringar, vilket ökar möjligheten att nå uppsatta mål.

 

Vill du veta mer om hur din organisation kan effektivisera hantering av risker med ett digitalt verktyg? Upptäck vår produkt Risk & Kontroll och förbättra era processer redan idag.