Effektivisera organisationens internkontroll

Bättre resultat genom att jobba smartare, inte hårdare

Externa krav och utmaningar tvingar oss att arbeta med någon form av intern kontroll. Den här guiden hjälper dig att bilda en meningsfull uppsättning interna kontrollmoment. Vi ger dig verktygen du behöver för att skapa organisatorisk tillförsikt och se till att ni är på rätt spår, utan att krossa linjeorganisationen med oupphörliga informationskrav.

Du får bland annat veta:

  • Vad du behöver för att skapa en integrerad kontrollplan
  • Skillnaden mellan implicit och explicit risk
  • Hur du kartlägger organisationens kontrollbehov

guide_thumbnail_internkontroll

 

Ladda ner guiden