Offentlig sektor

Med ett stort behov av att digitalisera och kvalitetssäkra processer för planering, genomförande och uppföljning har idag mer än hälften av Sveriges kommuner och regioner upptäckt styrkan i Stratsys produkter.

BOKA DEMO

Läs mer i vår Kunskapshub