Möt kraven i skollagen

Är ni redo om skolinspektionen kommer på besök? Varje svensk skola måste följa skollagen och arbeta i enlighet med dess regler. Stratsys stöttar er i att få en överblick av vad ni behöver göra för att efterleva skollagen och att planera era resurser på ett effektivt sätt. 

Kort om skollagen

Skollagen är en omfattande lagstiftning som reglerar utbildningssystemet i Sverige. Syftet med skollagen är att alla barn och ungdomar ska få en likvärdig och högkvalitativ utbildning. Skolförordningen är ett komplement till skollagen och ger mer detaljer på hur lagen ska efterlevas. 

  • Reglerar utbildningssystemet i Sverige
  • Legitimation och ämnesbehörigheter
  • Säkerställa likvärdig och högkvalitativ utbildning

 

skollagen-stratsys

Så kan Stratsys hjälpa er

Planering av skolorganisationen

Att vara rektor på en skola innebär ett stort ansvar och det är viktigt att hela tiden ha en överblick om vad som sker i skolorganisationen. Med hjälp av Stratsys får du som är rektor den överblick du behöver och rätt förutsättningar att tidseffektivt kunna planera för din skolorganisation. 

planera-skolorganisationen (1)

Möt måluppföljelse för varje elev

Hur hanteras planeringen för att varje elevgrupp ska uppnå måluppföljelse? Med Stratsys produkt utgår planeringen från en bestämd timplan och du som är rektor kan besluta om att förstärka tid i ämnen där måluppfyllelsen för en elevgrupp är låg. 

overblick-maluppfyllelse

Överblick av behörigheter

När skollagen kom 2010 var det första gången det ställdes krav på att lärare behöver ha ämnesbehörighet i Sverige. Sen dess har rektorer behövt ha koll på varje lärares ämnesbehörigheter. Detta kan vara tidskrävande och för att underlätta arbetet hjälper Stratsys till med att få en tydlig överblick av alla behörigheter. 

skollagen

Få stöd för ett effektivt arbete

Gemensamt system

Ett gemensamt system för samtliga rektorer i huvudmannens organisation bidrar till ett likvärdigt arbetssätt.

Planera personella resurser

För att få en överblick om de personella resurserna som finns i skolorganisationen kan du planera och synliggöra att de har kopplats till en specifik elevgrupp. 

Omfördela tid

Enligt skollagen har du som är rektor rätt att omfördela tid mellan ämnen. Det här kan du enkelt dokumentera och synliggöra. 

Sökfunktion utifrån ämnesbehörighet

En sökfunktion som utgår från ämnesbehörighet vilket underlättar för dig som är rektor att hitta rätt kompetens inom din skolorganisation. 

Upptäck fler fördelar med Stratsys

Med Stratsys kan du skapa rätt förutsättningar med förbättrade processer och synliggörande av ert arbete. Upptäck hur Stratsys produkt för resursplanering kan förenkla och effektivisera arbetet för er. 

rp-skola-gadgets (2)
Stratsys-CTA-3D-arcs-1