Möt krav i kommunallagen

Är du rektor i en kommunal skola? Då omfattas du även av kommunallagen och behöver ha en budget i balans. Stratsys stöttar er med att få en överblick som underlättar budgetering utifrån skolans läsår i förhållande till kommunens budgetår. 

Kort om kommunallagen

Inom kommunallagen finns det bestämmelser om att kommunens budget ska upprättas utifrån kalenderår samt att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning. Om du är rektor i en kommunal skola omfattas du därför av kommunallagen och behöver hantera din ekonomiska planering därefter. 

kommunallagen

Så kan Stratsys hjälpa er

Budgetera över två läsår

En utmaning som rektorer i en kommunal skola har är att kommunens ekonomiska planering är januari till december, medans skolans verksamhetsår är augusti till juni. Stratsys erbjuder en överblick som förenklar planeringen. 

budget-rp (1)

Planering av lärare

Det kan vara tidskrävande och utmanande för rektorer att planera hur många lärare som behövs för att genomföra undervisningen på en skola. I Stratsys finns ett analysverktyg som tittar på hur många lärare ni behöver, hur många ni har planerat för och hur många ni har budgeterat för. 

planera-skola (1)

Håll den budget som tilldelats

Hur arbetar ni aktivt för att hålla budgeten? Under skolans verksamhetsår kan behoven förändras vilket gör att budgeten kan riskera att inte hållas. Med hjälp av Stratsys kan ni simulera olika organisationslösningar för att hålla den budget som är tilldelad.

budget-i-balans-rp

Få stöd för ett effektivt arbete

Gemensamt system

Ett gemensamt system för samtliga rektorer i huvudmannens organisation bidrar till ett likvärdigt arbetssätt.

Planera utifrån behov

Få en överblick om respektive skolas behov för att enklare kunna resursplanera som huvudman.

Ekonomisk planering

Underlätta den ekonomiska planeringen genom att få en överblick som utgår från både kommunallagen och skollagen.

Omfördela tid

Enligt skollagen har du som är rektor rätt att omfördela tid mellan ämnen. Det här kan du enkelt dokumentera och synliggöra. 

Upptäck fler fördelar med Stratsys

Med Stratsys kan du skapa rätt förutsättningar med förbättrade processer och en tydlig överblick om budgeteringen. Upptäck hur Stratsys produkt för resursplanering kan förenkla och effektivisera arbetet för er. 

rp-skola-gadgets (2)
Stratsys-CTA-3D-arcs-1