On-demand webinar

Organisera och systematisera riskarbetet

Risk och regelefterlevnad är ofta ett begrepp som kan kännas svårt och komplext. Hur ska man egentligen tänka när man organiserar sitt riskarbete och hur får man till det i praktiken?

 

Frame 202-1

Talare

Max Kollberg

GRC Lead, Stratsys

Max ansvarar för tillväxten och utvecklingen av Stratsys GRC-produkter. Han har tidigare implementerat Stratsys GRC-produkter hos ett stort antal kunder och stöttat dem i att utveckla och optimera sina processer inom områden som informationssäkerhet, dataskydd, internkontroll och riskhantering.

Josefine Tapper

Senior Project Manager, Stratsys

Från pappersprodukt till verklighet

Externa krav och påtryckningar tvingar oss att arbeta med någon form av risk och intern kontroll. Det är inte ovanligt att det blir en selektiv checklista som utförs som formulärkryssningsövningar. Ett riskhanteringsarbete som kretsar kring att fylla i en massa formulär för någon annans skull skapar inte direkt mervärde, utan mer administration.

I det här webinaret får ni verktygen ni behöver för att skapa organisatorisk tillförsikt och se till att ni är på rätt spår.

Vem riktar sig detta webinar till?
  • Är Risk Manager, CFO, Business Controller eller liknande
  • Jobbar med riskarbete och riskhantering
  • Vill utveckla och systematisera ert riskarbete

Det här får du med dig:

  • Hur ni kan organisera riskarbetet på ett systematiskt sätt
  • Hur ni går från pappersprodukt till verklighet och faktiska actions
  • Hur ni integrerar arbetet i verksamheten och anpassar det efter inre och yttre förändringar för att nå uppsatta mål

Du har väl inte missat våra andra event?

Frame 199