Video - Tre dimensioner av Risk! – Vilka risker bör organisationer ta i beaktande och när?

I den här videon får du en genomgång av en organisations riskdimensioner. Videon ger dig en ökad förståelse för vad som skiljer olika riskdimensioner och varför de behöver separeras för tydlighet – men utan att öka belastningen.

Du får bland annat ta del av:

En diskussion av tre huvudsakliga dimensioner av risk och riskhantering i en verksamhet
Strukturen och indelningen inom produkten Riskhantering i Stratsys
Hur Riskhantering i Stratsys löser riskarbetet i de tre dimensionerna