Video

Internkontroll - ett sätt att minska trycket på organisationen?

I denna video får du en genomgång av hur internkontroll i Stratsys driver rutinmässig hantering av risker på verksamhetsnivå.

Du får bland annat ta del av:

  • En diskussion av Internkontrollen som den fjärde huvudsakliga dimensionen av risk
  • Hur man går bortom riskhanteringsplanen och operationaliserar i arbetsrutiner
  • En genomgång av hur internkontroll stödjer arbetet med operationalisering och uppföljning samt etablerandet av en rapporterad och observerad verklighet för ökad tillförsikt i organisationen

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs