Plattformsuppdateringar - November-December 2023

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - November-December 2023</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
5 min

Här kan du läsa om den senaste månadens funktioner och förbättringar i Stratsys plattform och hur de kan hjälpa er att förbättra ert arbete och få ut ännu mer värde.

Innehåll

Nya funktioner

Uppdatering av statusfärger och ikoner

Efter årsskiftet kommer färger och ikoner som används runtom i plattformen för att bedöma lägesstatus för mål, indikatorer och aktiviteter att uppdateras. 

Syftet med uppdateringen är att skapa enhetlighet över alla produkter i plattformen för att därmed bättre underlätta tolkning och analys av data för användare, men också för att bättre kunna möta krav utifrån tillgänglighet (WCAG).

Mer information kommer att gå ut löpande i takt med att uppdateringarna genomförs.

Förändrat beteende för nyckeltalsintegration

Vi har justerat så att måttdata som läses in via nyckeltalsintegration (via fil) nu kommer till både aktuell och planeringsversionen löpande för att säkra upp att inga data går förlorade. Detta är extra viktigt under årets första månader där aktuell version fortfarande arbetas med, samtidigt som ny data önskas läsas in till planeringsversionen.

 

Möjlighet att ange specifik mottagare av alerts

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Nu kan ni få ännu bättre kontroll över riskhanteringen i er organisation då ni nu kan definiera specifika mottagare av kritiska aviseringar, alerts. Utöver att ansvarig för risken får en avisering får även tilldelade mottagare en notifikation via e-post och i plattformen.

image 101 (1)

 • Mottagaren får en avisering för alla händelser som triggas där personen har rättighet att ändra. Alltså för en styrmodellskolumn oavsett var i organisationen ändring sker.
 • Inställningen hittar ni i aviseringscentret där vi även passat på att uppdatera gränssnittet för en smidigare hantering av alerts per produkt. 

Läs mer om hur Alerts fungerar och kan användas i vår manual

Ny vy och nytt fönster för att skapa & ändra objekt

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

I somras lanserades en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation (t.ex. risker och korrigerande åtgärder). Här kommunicerar vi de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för båda funktionerna.

Funktionerna finns nu i den senaste produktversionen för följande produkter - klicka på produktens namn för att läsa mer om samtliga nyheter för respektive produkt:

Utökad stöd för fönstret för att skapa och ändra objekt

För er som börjat arbeta i våra nya vyer har vi nu gjort det möjligt att arbeta med det nya fönstret även i klassiska vyer, i syfte att få en bättre användarupplevelse genom hela produkten.

image 103 (1)

Följande vyer stödjer arbetet med det nya fönstret:

 • Ny Tabell-Trädstruktur
 • Klassisk Röda tråden
 • Klassisk tabell
 • Klassisk Gantt

Det nya fönstret aktiveras i vyns kolumninställningar. Notera att fönstret inte har fullt stöd för alla funktioner men att det enkelt går att växla till det klassiska ändrafönstret för att nå inställningar som ännu inte stöds.

image 104 (1)

Konsultera gärna med er kontaktperson på Stratsys för att veta exakt hur ni kan använda den nya funktionaliteten. 

AI-genererade förslag på åtgärder (Beta)

Ta klivet in i framtiden med Stratsys AI - vår nya innovativa funktionalitet som hjälper er att arbeta både snabbare och smartare. Först ut är AI-generade förslag på exempelvis Åtgärder och Aktiviteter i nya fönstret för att skapa och ändra objekt.

image 40 (1)

 • Accelerera produktiviteten. Stratsys AI är framtaget för att agera som en kraftfull katalysator, som bidrar till att snabba på era arbetsprocesser och minska administrationen.
 • Fatta smartare beslut - snabbare. Vår AI-funktionalitet ger er möjlighet att snabbare kunna identifiera och besluta kring åtgärder och aktiviteter som leder till förbättring.
 • Uppnå högre kvalitet. Vår AI-funktionalitet ger er möjlighet att snabbare kunna identifiera och besluta kring åtgärder och aktiviteter som leder till förbättring.
 • Säkerhet först. Med Stratsys AI är ni i full kontroll när det gäller hantering av er information. Ni bestämmer själva exakt vad ni vill dela, med försäkran om att vår AI-modell aldrig tränar på er kunddata. Dessutom kan ni bestämma exakt var inom Stratsys plattform AI-funktionaliteten ska aktiveras.
Kom igång med betaversionen
I början av 2024 kommer Stratsys AI finnas tillgängligt i alla våra produkter. Redan nu kan vi erbjuda en betaversion av funktionaliteten i produkterna Informationssäkerhet, Risk & Kontroll och Verksamhetsplanering. Kontakta din kontaktperson på Stratsys för att komma igång och läs mer i vår manual om AI här.

Stöd för planering

Nu finns det stöd för planering i både vyn och fönstret för att skapa och ändra objekt. Stödet innebär att det nu går att skapa, ändra samt markera för borttagning och att arbetet underlättas av ett mer intuitivt gränssnitt.

 • Nya färger som tydligare indikerar objektets status, exempelvis om objektet är markerat för borttagning eller skapat i planeringsversionen.
 • Tydligare gränssnitt när du fördelar objekt som visar eventuellt nya enheter och enheter som är markerade för borttagning.
 • Möjlighet att se om objektet har flyttats/fått en annan koppling i planeringen

image 54 (1)-1

Matris som underlättar prioritering, analys och ger översikt över risker

image 44 (1)

Nu har den nya vyn stöd för att visualisera risker i en matris. Utöver ett mer modernt utseende och en mer användarvänlig design vill vi lyfta fram följande större nyheter: 

 • Ett mer kraftfullt, sammanhängande och användarvänligt filter
 • Design som ger en visuell indikation av hur det totala antalet risker är fördelade
 • Möjlighet att visa/dölja matrisen för att kunna välja fokus för stunden. Exempelvis att visa matrisen när analys och prioritering är i fokus, eller dölja matrisen för att helt fokusera på tabellen och riskdokumentation
 • Enklare att jämföra risker före respektive efter åtgärder då matriserna nu går att visualisera i samma vy
Läs mer om den nya riskmatrisen i vår manual. ​

Nya gadgets ger översikt över status på ert arbete

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Översikt över riskarbetet 

Skapa översikt över ert riskarbete på dashboards med hjälp av två nya visualiseringar. Stapeldiagrammet i horisontellt läge syftar till att ge snabb översikt över hur riskerna är fördelade hos exempelvis era mest kritiska affärsområden eller avdelningar för att underlätta jämförelser och ge en bättre bild över var eventuella insatser behöver riktas.

image 57 (1)

Läs mer om visualiseringen i vår manual.

Med hjälp av cirkeldiagrammet kan du skapa översikt över den totala riskfördelningen i organisationen, både vad gäller antalet risker och hur de är fördelade. 

image 58 (1)-1

Läs mer om visualiseringen i vår manual.

Statusöversikt kring era mål och fokusområden 

Skapa översikt över hur ni ligger till med era målsättningar med hjälp av visualisering av målprogress. Visualiseringen syftar till att ge snabb översikt över hur ni ligger till med era mål med hjälp av summerad data för era indikatorer och aktiviteter.

image 59 (1)

I nästa steg går det att se närmare detaljer kring data för att på så vis kunna vidta nödvändiga åtgärder.

image 36 (3) (1)

Läs mer om visualiseringen i vår manual.

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Möjlighet att se tidigare resultat inom samma period

image 71 (1)

I det kontinuerliga arbetet med en checklista kan det finnas behov av att genomföra en checklista flera gånger inom ett och samma planerade tillfälle, där vi nu har förbättrat resultatöversikten. 

 • Följ ert kontinuerliga förbättringstillfälle. Genom att göra det möjligt att gå till resultatet för tidigare genomföra checklistor inom samma planerade tillfälle kan ni nu bättre följa om ni kontinuerligt förbättrat er sedan sist.
 • Spårbarhet. Funktionen möjliggör också att bättre följa hur arbetet med checklistan har gått över tid.

Ny frågetyp - Flervalssvar

För att bättre möta behov kring datainsamling och resultatsammanställning vad gäller checklistor har vi nu utökat flexibiliteten vad gäller frågetyper i en checklista. 

Förbättringen ger dig som administratör möjlighet att välja "flervalssvar" per fråga, som i sin tur gör det möjligt för rapportörer att välja fler än ett svar för en eller flera frågor i samband med att de besvarar checklistan.

image 70 (1)

Läs mer om Forms i vår manual.

 

Resursplanering

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Anpassad grundskola

Nu är det möjligt att aktivera "Anpassad grundskola" i din plan i Resursplanering. Det innebär att du kan arbeta med fler timplaner i samma plan. iStock-1153308432 1 (1)

Ämnen och timplan kommer att finnas för både ämnen och ämnesområden inom den anpassade grundskolan. Även behörigheterna är uppdaterade.

Läs mer om funktionen i vår manual.