Kommunikationsytan och aviseringar

Alerts

Alerts är till för att notifiera användare när kritiska förändringar sker i plattformen.

Beskrivning

Stratsys Alerts är en särskild funktion som är till för att informera användare om viktiga och kritiska förändringar som inträffar inom plattformen. Dessa aviseringar skiljer sig från de vanliga aviseringarna i Stratsys genom att de fokuserar på förändringar som kan ha stor inverkan på användare och deras arbete. På grund av den högre prioriteten som dessa aviseringar har, hanteras de på ett annorlunda sätt jämfört med standardaviseringarna.

För att säkerställa att användare uppmärksammar dessa kritiska förändringar, synliggörs Alerts i ett separat flöde inom aviseringscentret. Detta innebär att de inte blandas ihop med andra, mindre viktiga aviseringar, vilket gör det enklare för användare att snabbt identifiera och agera på dem. Dessutom skickas dessa högprioriterade aviseringar även via e-post, för att ytterligare förstärka deras betydelse och nå användare som kanske inte är inloggade på Stratsys plattformen vid tidpunkten för förändringen.

Genom att införa Stratsys Alerts kan användare hålla sig informerade om viktiga händelser och förändringar i realtid, vilket gör det möjligt för dem att vidta snabba åtgärder och fatta välgrundade beslut i sitt arbete med riskhantering och strategisk planering.

För att läsa allmänt om Aviseringar, klicka här

Förutsättningar

  • Kunder som har en produktlicens och som arbetar med risker.
  • Måtten som riskerna baseras på måste vara definierade som ett riskmått.

Administration

Funktionen aktiveras och administreras av oss på Stratsys - kontakta kundansvarig om du är intresserad av använda funktionen. 

Vilka typer av Alerts finns det?

Det finns två typer av alerts:

    1. Stor ändring: När en befintlig risk omvärderas och riskvärdet ändras mer än 20 % uppåt.
    2. Tröskelvärde: När en risk skapas eller omvärderas och då blir "röd" eller "kritisk".

Vilka får aviseringarna?

Alla användare som ingår i ansvarsrollerna för den specifika risken får aviseringen. Har en ansvarig användare själv gjort förändringen triggas ingen avisering. Aviseringen kommer även aviseringarna skickas via befintliga aviseringsmail (kommer inom kort).