Ny produktversion för Risk & Kontroll (2023Q4)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Risk & Kontroll (2023Q4)</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Här kan du läsa om den nya produktversionen från december 2023 och vilka nyheter som finns i den. Versionen syftar till att förbättra ert arbete i produkten, och särskilt fokus har lagts på att implementera ny produktfunktionalitet.

Stratsys AI

Vi fortsätter nu rulla ut Stratsys nya AI-funktionalitet till produkten Risk & Kontroll. När man skapar en åtgärd i arbetsflödet kan systemet nu generera tre åtgärdsförslag. Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren driva och säkerställa ständiga förbättringar utifrån riskhanteringen.  

image 53 (1)

 

Nya vytypen i hela arbetsflödet

För att skapa ett betydligt bättre och enklare arbetsflöde har de flesta vyerna i Risk & kontroll nu uppgraderats till den nya vytypen som Stratsys lanserat. Syftet är att skapa en bättre helhetsupplevelse som användare. Förutom ett bättre sätt att lägga in information och ett estetiskt lyft, så innebär de nya vyerna också nya möjligheter att gruppera och sortera information, vilket underlättar för användaren att hantera stora mängder information. 
För att skapa en bättre helhetsupplevelse har också en översyn och kvalitetshöjning av hela produkten och dess olika komponenter genomförts.

image 51 (1)


Självskattning (Self Assessment) hanteras i Stratsys Forms

För att underlätta hanteringen av självskattning, finns nu stöd för att hantera självskattning genom checklistor med hjälp av Stratsys Forms. Självskattningen är en viktig komponent i risk- och kontrollarbetet för att låta verksamheten utvärdera sig själv och därigenom skapa sig en bild av var extra stödinsatser och granskningar kan behöva ske. 

image 50 (2) (1)

Ny riskmatris

Som en fortsättning på arbetet med den nya vytypen så finns nu också möjligheten att arbeta i en ny och förbättrad riskmatris. För att förenkla analysarbetet går riskmatrisen att dölja i vyn, om man vill fokusera på tabellerna med information. Om man arbetar med brutto- och nettorisk finns möjligheten att enkelt hoppa mellan de olika matriserna utan att lämna vyn. All filtrering som görs i matrisen återspeglas också direkt i den underliggande tabellen, vilket underlättar att snabbt fokusera på den önskade informationen.

image 52 (2) (1)

Nya gadgets för att underlätta överblick

I den nya produktversionen finns möjlighet att arbeta med nya förbättrade gadgets, som ger er som kund möjlighet att skapa överblick över t.ex. riskarbetet. Gadgets kan aktiveras och anpassas på era startsidor. 

image 45 (1)

 

Alerts i risk- och checklistearbetet

Vi arbetar ständigt med att göra Stratsys mer relevant för dig som användare och ett viktigt led i detta är att användaren skall presenteras med notifieringar om när kritisk information förändras i produkterna. I samband med den nya produktversionen släpps Stratsys Alerts, där du som användare och chef får notifieringar om t.ex. när risker materiellt ändras och när checklistor besvaras. Syftet är att du skall bli uppmärksammad på förändringar som är viktiga för dig i ditt arbete. 

MicrosoftTeams-image (11) 1

 

För att se mer av den nya versionen, se vår produktguide.

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?


Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!