Ny produktversion för Kvalitetsarbete för skola (2023Q4)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Kvalitetsarbete för skola (2023Q4)</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

Här kan du läsa om den nya produktversionen från december 2023 och vilka nyheter som finns i den. Versionen syftar till att underlätta och förbättra ert arbete i produkten. Vi har integrerat ny funktionalitet för att öka effektiviteten och förenkla användningen.

Stratsys AI

Vi kan med glädje meddela att vi rullar ut Stratsys AI till Kvalitetsarbete för skola. När en användare skapar och/eller editerar t.ex. ett mål så finns nu möjligheten att ta hjälp av och skapa upp aktiviteter med stöd av AI funktionalitet. Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren uppnå en högre effektivitet och kvalitet genom att låta AI-funktionalitet ge tre förslag på aktiviteter som kan genomföras för att uppnå ett specifikt mål inom ramen för sitt kvalitetsarbete.

Vy och förbättrad vytyp

För att skapa ett bättre och enklare arbetsflöde i produkten har flertalet av vyerna såsom Nulägesbeskrivning, Nulägesbedömning, Aktiviteter och Uppföljning uppgraderats till den nya vytypen 

Den nya vytypen har nyligen lanserat på Stratsys och har ett gränssnitt som är mer intuitivt och konsekvent. Syftet är att skapa en bättre användarupplevelse med färre vyer att arbeta i. Detta hoppas vi ska bidra till enklare och snabbare navigering, där det ska vara lätt för en användare att komma igång! 

Det är möjlighet att filtrera informationen utifrån olika behov i en och samma vy. 

image 61 (2) (1)

Nya ändrafönstret

I samband med att vi tagit fram den nya vytypen har vi också tagit fram ett nytt ändrafönster. Det nya ändrafönstret gör det både enklare och snabbare att dokumentera ett objekt, vilket minskar onödiga klick och leder till en ökad effektivitet. 

image 65 (1)

I det nya ändrafönstret går det även att lägga till flera kopplingar för ett objekt vid ett och samma tillfälle. I både ändrafönstret och vyn har du möjlighet att få en samlad översikt över ett objekts kopplingar till andra objekt, både inom en och samma produkt och till andra produkter.

image 63 (1)

 

Nulägesfrågor hanteras nu i Stratsys Forms

För att underlätta hanteringen av nulägesfrågor finns nu stöd för att hantera de centrala frågeformulären kopplade till respektive Läroplansområde genom Stratsys Forms. För att ytterligare underlätta arbetet skapar vi nu ett centralt mallbibliotek med färdiga digitala checklistor särskilt anpassade för att kunna arbeta med BRUK-frågor inom ramen för Kvalitetsarbete för skola

image 67 (2) (1)

Nya gadgets för att förbättra överblick

I den nya produktversionen finns möjlighet att arbeta med nya förbättrade gadgets, som ger dig som kund möjlighet att skapa bättre överblick över status för t.ex. indikatorer och aktiviteter kopplat till ett Nämndmål.

dashboard

Kopplingar med andra produkter

För att visa på synergierna mellan våra olika skolprodukter har vi nu kopplat samman produkterna och möjliggjort att det från Kvalitetsarbete för skola går att hämta in indikatorer både från Nationellt kvalitetssystem för skola och Resursplanering. Det är även möjligt att från produkten hämta in aktiviteter och utvecklingsområden från Nationellt kvalitetssystem för skola.

 

För att se mer av den nya versionen, se vår fördjupad produktguide.

Vi vill såklart att ni ska få möjlighet att börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta er kundansvarig för hur ni ska gå till väga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?  

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!