Nya vytyper

Stratsys AI

Arbeta mer effektivt och öka kvaliteten på ett säkert sätt med hjälp av Stratsys AI.

Förutsättningar

Aktivering

Användningsexempel

Vanliga frågor runt Stratsys AI

Beskrivning

Med Stratsys AI kan ni arbeta mer effektivt, ta beslut med ökad kvalitet och samtidigt lita på att er data behandlas med högsta säkerhet. Vår AI-modell tränar aldrig på er kunddata vilket garanterar att all er information förblir skyddad. 

Stratsys AI kan i en första beta-version generera förslag på aktiviteter och åtgärder för era mål, mått och risker.

Ni bestämmer tillsammans med kundansvarig var funktionen skall göras tillgänglig, och den finns därefter åtkomlig där aktiviteterna och åtgärderna skapas i gränssnittet. 

Användarna väljer vid varje enskilt tillfälle om de vill få hjälp av Stratsys AI eller skapa objekten manuellt:

Om användaren väljer att använda hjälpen, genereras ett antal förslag upp. Förslagen baseras på det objekt som åtgärden eller aktiviteten kommer kopplas till, exempelvis en risk eller ett mål.  

Användaren tar sedan ställning till om förslagen skall läggas till eller inte. För de valda förslagen kan användaren lägga till exempelvis ansvar och datum om så önskas innan de dessa skapas.

När objekten väl är skapade fungerar de precis som andra objekt i Stratsys, och användaren kan fortsätta arbeta vidare med dessa som vanligt.

Förutsättningar och villkor

 • En licens för "Stratsys AI beta" krävs. Licensen ingår utan extra kostnad fram till maj 2024.
 • Funktionen kräver aktivering av oss på Stratsys samt ett godkännande av er som kund av den datahantering som görs. 
 • En produktlicens behövs för att kunna använda funktionen. 
 • Funktionen är tillgänglig i våra nya vyer - läs om våra nya vyer.

Aktivering

Du som har rollen Superadministratör i plattformen hittar första steget till att aktivera Stratsys AI i plattformen. Klicka på "Kom igång" längst ner och fyll i formuläret, så kontaktar vi dig för att fortsätta processen.

När processen är klar och Stratsys AI är aktiverat i er miljö, kommer ni hitta funktionen kopplat till den styrmodellskolumn ni valt att använda aktivera stödet i.

Användningsexempel

Stratsys AI kan i beta-versionen användas när du vill skapa nya objekt kopplade till ett befintligt objekt. Vi kommer titta på ett exempel där vi vill skapa åtgärder för att minska riskvärdet för en risk. 

I exemplet tittar vi på risken "Risk att ramavtalen inte följs" som vi vill skapa direktåtgärder för. 

Du kan välja två ingångar till AI-generatorn: Antingen klickar du på plustecknet för Direktåtgärder:

Eller så utgår du från riskens objektfönstret, där du går till "Kopplade underobjekt". Denna ingång är praktisk om du vill justera namnet på risken under genereringen - se mer om detta längre ner.

I bägge fallen kan du välja mellan att skapa manuella åtgärder, eller välja att få förslag: 

Klicka på "Generera förslag". Efter en kort stund visas ett antal förslag. Håll muspekaren över förslaget och klicka på bocken om du vill skapa den föreslagna åtgärden (1). Lägg till ansvarig och datum om du så önskar genom att klicka i förslagsrutorna. Välj till sist "Lägg till valda" (2).

Om du inte känner dig nöjd med förslagen kan du välja "Generera fler" (3). Du får då fler förslag att ta ställning till, och kan bläddra mellan förslagen innan du bestämmer vilka som passar.

Om du inte tycker att du får tillräckligt relevanta förslag, är ett tips att förtydliga namnet på den risk du vill skapa åtgärder för. Med ett tydligt och beskrivande namn på det kopplade objektet får du bättre förslag.

Här har vi exempelvis ändrat risknamnet lite och får då mer specifika förslag: 

När du klickar på "Lägg till valda" skapas de valda åtgärderna upp och blir kopplade till din risk.

Om du väljer att skapa fler AI-förslag för samma risk senare, kommer du se historiken med de förslag som genererades förra gången när du väljer att skapa förslag.

Vanliga frågor runt Stratsys AI

Vilken tjänst används för att generera förslag?

 • Stratsys AI använder sig av tjänsten "Azure Open AI" som ägs av Microsoft.

Vilken information skickas till Azure Open AI?

 • Det som skickas till AI-modellen är objektets namn, exempelvis namnet på risken eller målet, samt namnet på den kolumn som frågan gäller. När svaret är generat så tas frågan bort direkt. Ingen information sparas hos Azure Open AI.

Var någonstans behandlas datan?

 • Vi använder endast Azure AI-center som ligger i Europa. Datacenter finns i Nederländerna, Irland och Sverige.

Tränas AI modellen på min kunddata?

 • Nej, ingen kunddata används för att träna AI-modellen.

Kan namnet på objekten spåras tillbaks till mig eller min organisation?

 • Nej, ingen information om er organisation eller vilken användare som ställer frågan skickas till AI-generatorn.

Kan jag lägga till mina egna promptar?

 • Nej, prompten följer med er uppsättning som görs av Stratsys.

Hur gör jag för att justera funktionen efter aktivering?

 • Om ni vill göra justeringar efter aktiveringen kontaktar ni er kundansvarige på Stratsys som hjälper er.

Vad händer när licensen för Stratsys AI upphör att vara kostnadsfri?

 • Vi kommer kontakta dig som använder Stratsys AI innan gratisperioden är slut. Du kommer då kunna ta ställning till fortsatt användning av tjänsten.