Övriga funktioner

Anpassad grundskola

Guide till Anpassad grundskola i resursplanering.

I den här manualartikeln beskriver funktionaliteten i anpassad grundskola. När funktionen aktiveras, skapas 10 årskurser (ÅK), vilket innebär att dessa årskurser inkluderas i bemanningsplanen.

För att slå på anpassad skola, kontakta din närmsta Stratsyskontakt.

 

Funktionalitet
Efter att funktionen har slagits på, kan du skapa klasser eller grupper för årskurs tio. 

Det går även nu att skapa ämnen som är kopplade till Anpassad grundskola

Grundtimplanen och skolans timplan får en skolformsväljare i balken för planer där du har både vanlig och anpassad grundskola.