Ny produktversion för Verksamhetsplanering (2023Q4)

ny-produktversion-verksamhetsplanering
Skriven av
Sara Hed
Lästid
2 min

Här kan du läsa om den nya produktversionen från december 2023 och vilka nyheter som finns i den. Versionen syftar till att underlätta och förbättra ert arbete i produkten. Vi har integrerat ny funktionalitet för att öka effektiviteten och förenkla användningen.

Stratsys AI

Vi kan med glädje meddela att vi rullar ut Stratsys AI till Verksamhetsplanering. När en användare skapar och/eller editerar tex ett mål, så finns nu möjligheten att skapa aktiviteter direkt från objektet med hjälp av AI funktionalitet. Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren uppnå en högre effektivitet och kvalité genom att låta AI funktionalitet tex ge tre förslag på aktiviteter kopplat till ett mål.


image 31 (1)-1

 

Vy och förbättrad vytyp för Verksamhetsuppföljning 

För att skapa ett bättre och enklare arbetsflöde för uppföljning i Verksamhetsplanering har vyn för Verksamhetsuppföljning uppgraderats till den nya vytypen. Den nya vytypen har nyligen lanserat på Stratsys och har ett gränssnitt som är betydligt mer intuitivt och konsekvent. Syftet är att skapa en bättre användarupplevelse med färre vyer att arbeta i. Detta hoppas vi ska bidra till enklare och snabbare navigering, där det ska vara lätt för en användare att komma igång! 

Den nya vytypens olika grupperingslägen ger tydlig överblick över hur arbetet fortlöper och sätter fokus på avvikelser. Det är möjlighet att skära informationen utifrån olika behov i en och samma vy. 

I produkten har vi nu endast en vy för uppföljning som benämns Verksamhetsuppföljning. I ett första läge visas vyn i ett översiktsläge och här är tanken att du som användare snabbt ska få en överblick över era fokusområden samt hur ni ligger till utifrån era indikatorer och aktiviteter.  Detta resulterar i att du som användare får möjlighet till snabbare insikter som i sin tur skapar förutsättningar för att ta beslut på rätta grunder.

image 32 (1)

 

Det går att fördjupa sig i detaljer i vyn och med hjälp av den nya egenskapen Kopplingsträd är det möjligt att få en översikt över t.ex. en indikators samtliga kopplingar, både inom en produkt men också till andra produkter.

image 33 (1)


Nya ändrafönstret 

I samband med att vi tagit fram den nya vytypen har vi också tagit fram ett nytt ändrafönster. Det nya ändrafönstret innebär att det både är enklare och går snabbare att dokumentera ett objekt, tex är det möjligt att skapa kopplade objekt direkt i ändrafönstret, vilket minskar onödiga klick och leder till en ökad effektivitet. Vidare är det även möjligt att i ändrafönstret lägga till fler kopplingar vid ett och samma tillfälle samt få en visualisering hur objekt är kopplade till varandra 

För att ändra ett mål, indikator eller aktivitet i den nya vyn klickar du direkt på objektet. Ändrafönstret fälls då ut till höger i vyn.  


image 30 (2) (1)

 

Ny och förbättrad riskmatris 

Som en fortsättning på arbetet med den nya vytypen så finns nu också möjligheten att arbeta i en ny och förbättrad riskmatris i menyingången för Verksamhetsplanering inkl. Riskidentifiering av mål. För att förenkla analysarbetet går riskmatrisen att dölja i vyn, om användaren istället vill fokusera på tabellerna med information. All filtrering som görs i riskmatrisen återspeglas också direkt i den underliggande tabellen, vilket underlättar att snabbt kunna fokusera på den önskade informationen. 


image 34 (1)

Nya gadgets för att förbättra överblick

I den nya produktversionen finns möjlighet att arbeta med nya förbättrade gadgets, som ger dig som kund möjlighet att skapa bättre överblick över status för tex indikatorer och aktiviteter kopplat till ett fokusområde.


Group 1 (1)


För att se mer av den nya versionen, se vår fördjupad produktguide
.

Vi vill såklart att ni ska få möjlighet att börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta er kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?  

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!