Ny produktversion för Informationssäkerhet (2023Q4)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Informationssäkerhet (2023Q4)</span>
Skriven av
Max Kollberg
Lästid
2 min

Ny produktversion för Informationssäkerhet

Här kan du läsa om den nya produktversionen från november 2023 och vilka nyheter som finns i den.

Stratsys AI

Som första produkt i Stratsysportföljen så rullar vi nu ut Stratsys AI till Informationssäkerhet. När man skapar eller editerar t.ex. en risk, så finns nu möjligheten att skapa åtgärder direkt från objektet och att systemet genererar tre åtgärdsförslag. Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren driva och säkerställa ständiga förbättringar i processerna.

image 40 (1)

Vy och förbättrad vytyp för hela arbetsflödet

För att skapa ett betydligt bättre och enklare arbetsflöde har de flesta vyerna i Informationssäkerhetsprodukten nu uppgraderats till den nya vytypen som Stratsys lanserat. Syftet är att skapa en bättre helhetsupplevelse som användare och att det blir betydligt färre vyer att arbeta i.

Förutom ett bättre sätt att lägga in information och ett estetiskt lyft, så innebär de nya vyerna också nya möjligheter att gruppera och sortera information, vilket underlättar för användaren att hantera stora mängder information. 

För att skapa en bättre helhetsupplevelse har också en översyn och kvalitetshöjning av hela produkten och dess olika komponenter genomförts.

image 41 (1)

Kontrollpaket hanteras nu i Stratsys Forms

För att underlätta hanteringen av kontrollpaket mot informationsmängder, system och processer, finns nu stöd för att hantera de centrala kontrollpaketen genom Stratsys Forms. För att ytterligare underlätta arbetet skapar vi nu ett centralt mallbibliotek med färdiga checklistor särskilt anpassade för att kunna arbeta med kontrollpaket inom ramen för informationssäkerhet. 

image 48 (1)


Ny och förbättrad riskmatris

Som en fortsättning på arbetet med den nya vytypen så finns nu också möjligheten att arbeta i en ny och förbättrad riskmatris. För att förenkla analysarbetet går riskmatrisen att dölja i vyn, om man vill fokusera på tabellerna med information. Om man arbetar med brutto- och nettorisk finns möjligheten att enkelt hoppa mellan de olika matriserna utan att lämna vyn. All filtrering som görs i matrisen återspeglas också direkt i den underliggande tabellen, vilket underlättar att snabbt fokusera på den önskade informationen.

image 44 (1)

Nya gadgets för att förbättra överblick

I den nya produktversionen finns möjlighet att arbeta med nya förbättrade gadgets, som ger er som kund möjlighet att skapa överblick över t.ex. riskarbetet. Gadgets kan aktiveras och anpassas på era startsidor.

image 45 (1)

Stratsys Alerts i risk- och checklistearbetet

Vi arbetar ständigt med att göra Stratsys mer relevant för dig som användare och ett viktigt led i detta är att användaren skall presenteras med notifieringar om när kritisk information förändras i produkterna. I samband med den nya produktversionen släpps Stratsys Alerts, där du som användare och chef får notifieringar om t.ex. när risker materiellt ändras och när checklistor besvaras.

Syftet är att du skall bli uppmärksammad på förändringar som är viktiga för dig i ditt arbete. 

MicrosoftTeams-image (11) 1

 

 

För att se mer av den nya versionen, se vår produktguide.

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!