Plattformsuppdateringar - Januari 2024

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - Januari 2024</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
3 min

Här kan du läsa om den senaste månadens funktioner och förbättringar i Stratsys plattform och hur de kan hjälpa er att förbättra ert arbete och få ut ännu mer värde.

Nya funktioner

Nya standarder för statusfärger och ikoner

I förra utskicket informerade vi om att färger och ikoner som används runtom i plattformen kommer att uppdateras efter jul. Nu släpper vi den första uppdateringen som omfattar mål och mått.

Syftet med uppdateringen är att skapa enhetlighet över alla produkter i plattformen. Du kan läsa mer om vad uppdateringen innebär i nyheten Nya standarder för färger och ikoner i plattformen. Där finner du även vidare länkning till fördjupat material.

Ny alert  - Få aviseringar vid kritiska händelser i  mått

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stratsys aviseringscenter blir nu ännu mer kraftfullt med introduktionen av en ny Alert.
image 111
 
Vad innebär den nya aviseringen?
 • Få omedelbara aviseringar när mått, KPI:er eller kontroller når kritiska statusfärger (exempelvis rött eller gult).
 • Snabbt identifiera och få information när något i era planer avviker
 • Förbättra kommunikationen genom att automatiskt notifiera relevanta nyckelpersoner och ansvariga.
 • Öka effektiviteten genom att proaktivt hantera potentiella problem innan de eskalerar.

image 112

Hur Alerts fungerar:

 • Ställ in specifika statusfärger (exempelvis gul eller röd) för mått, KPI:er eller kontroller per produkt som ska trigga en avisering.
 • Välj mottagare för aviseringarna, inklusive ansvariga personer och utvalda mottagare.
 • Aktivera och konfigurera Alerts enkelt i aviseringscentret (klock-ikonen) i Stratsys.

Ny vy och nytt fönster för att skapa & ändra objekt

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

I somras lanserades en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation. Här kommunicerar vi de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för båda funktionerna. Nu finns funktionerna tillgängliga i den senaste produktversionen för följande produkter: 

Klicka på produktens namn för att läsa mer om den senaste versionen av respektive produkt! Under februari månad kommer produkterna Hållbarhetsstyrning, Systematiskt arbetsmiljöarbete och Portföljstyrning att uppdateras med den nya vyn och objektsfönstret.

Nya objektfönstret
 
Nya måttinställningar (förhandsversion)

Som en del i utvecklingen av det nya fönstret för att skapa och ändra objekt, objektfönstret, så växer nya måttinställningar fram. Ett nytt och enklare sätt att skapa och ändra mått, KPI:er eller kontroller i våra produkter.

MicrosoftTeams-image (49) 1

Den första versionen av måttinställningarna utgörs av en förhandsversion som möjliggör:

 • Se data och ändra generella inställningar
 • Se måttets utveckling i ett diagram som uppdateras direkt när ny data rapporteras

Inställningarna finner du längst ner i objektfönstret.

 

Möjlighet att välja eller kopiera in objekt från andra produkter

Befintlig funktionalitet som nu lyfts in i det nya objektfönstret. Med hjälp av funktionerna är det möjligt att välja eller kopiera in objekt från andra produkter i plattformen, exempelvis nyckeltal i Hållbarhetsstyrning eller kontrollaktiviteter i Risk & Kontroll.

 • Skapa objekt i vyer genom att välja eller kopiera från andra produkter
 • Ett enklare och effektivare sätt att hitta rätt nyckeltal, mål eller kontrollaktivitet

Frame 8037 (3)

Förbättringar dashboards och nya visualiseringar

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Möjlighet att presentera nya visualiseringar på "Mitt arbete"

De nya visualiseringarna som baseras på dataset går nu även att lägga till på dashboarden "Mitt arbete": Tidigare har visualiseringarna endast kunnat skapas på respektive produkts dashboard.

image 118

 • Visualisera en översiktlig bild från samtliga produkter från att användarna loggar in
 • Möjlighet att visualisera data för fler användare
 •  Omfattar visualiseringar baserade på dataset: topprisker, fördelningsjämförelse, total fördelning och målstatus.

Tidigare behövde du kontakta din kundansvarige för att kunna använda datasets. Detta behövs inte längre, utan en fullständig administratör med produktlicens har nu tillgång till valet "Datasets" i administrationen. Läs mer i vår manual om hur du skapar datasets.

Stöd för drill down i gadget "Total fördelning"

Nu finns det möjlighet att i visualiseringen "Total fördelning" kunna fördjupa sig i data för att se vilka risker som data baseras på och därmed bättre förstå de data som visas.

 • Möjlighet att filtrera data på status
 • Möjlighet att se vilka risker som saknar bedömning

Frame 8038 (1)

Läs mer i vår manual om visualiseringen Total fördelning.

Mindre förbättringar

 • Utökad gruppering i visualisering av målstatus: Nu är det möjligt att gruppera data på samtliga objekttyper för att kunna visualisera mått- och/eller aktivitetsdata. Tidigare var det endast möjligt att gruppera data på textobjekt. Läs mer om visualiseringen av målstatus.
 • Valbart att länka vidare i visualisering av lista med topprisker: Nu är det valbart för en administratör om det ska vara möjligt att länka vidare till en vy eller inte vid användning av visualisering för topprisker. Tidigare var detta obligatoriskt. Läs mer om visualiseringen av topprisker.

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Aggregerad översikt av enheters resultat

Vi har tagit fram en helt ny resultatsida som ger dig en översiktlig sammanställning av olika enheters resultatdata för en enskild checklista. Med hjälp av sidan får du bättre översikt över och signaler på vilket område som behöver arbete och fokus.image 110 (1)

 Detta är särskilt användbart för centrala funktioner som enklare och mer effektivt får en överskådlig bild av hur det har gått för de i olika enheterna och avdelningarna vid besvarandet av en checklista.