Dashboards och gadgets

Gadget för topprisker

Du som arbetar med Riskmått kan visa upp dina topprisker i en gadget på produktdashboarden. Läs också om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att ni ska ha tillgång till denna gadget.

Denna artikel handlar om denna specifika gadget. Läs om hur du lägger till och administrerar gadgets på produktdashboarden här.

Tips: Har du frågor om gadgeten eller behöver hjälp att komma igång? Klicka här för att komma i kontakt med oss.

För att kunna använda denna Gadget måste följande villkor vara uppfyllda.

Beskrivning

Gadgeten visar dina topprisker, sorterade efter Risknivå. Den är filtrerbar och interaktiv - du kan klicka på riskerna för att ta dig till riskmatrisvyn för att exempelvis arbeta vidare med åtgärder.

Vad visas i gadgeten?

Gadgeten visar alltid senaste värdet för varje enskild risk, då många av våra kunder främst ändrar bedömningen då något i omvärlden förändras.

Håll muspekaren över risknivån för att se när senaste bedömningen gjordes:

Om gadgen tillåter filtrering på underliggande enheter, så hittar du filter för detta högst upp (1). Du ser också trenden på riskvärdet (2), det vill säga om risken ökar, minskar eller är konstant. Om en pil med klocka visas, finns det inte data nog att bedöma trenden ännu. 

Skapa en toppriskgadget

För att du skall kunna skapa en toppriskgadget, måste en del villkor vara uppfyllda. Se Inställningar för att använda toppriskgadgeten 

Från produktdashboarden, välj "Lägg till gadget" och välj gadget av typ "Topprisker" (om du inte ser den, läs villkoren enligt ovan). 

Välj vilken styrmodellskolumn och måttkolumn som riskerna skall hämtas ifrån. Välj också vilken vy som användaren skall hamna på för att arbeta vidare med riskerna. 

Om du väljer att kunna filtrera på underliggande enheter får du detta val interaktivt i gadgeten: 

Du kan också filtrera riskerna, på nyckelord och på kopplade föräldranoder: 

Inställningar för att använda toppriskgadgeten 

Om du inte ser symbolen för gadgeten, eller möts av meddelandet i bilden nedan - läs igenom  nedanstående avsnitt och vänd dig till din kontaktperson på Stratsys vid behov.

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

1) Du måste ha en produktlicens för din produkt (i nedanstående bild har Riskhantering en Produktlicens, men inte Verksamhetsplanering)

2) Styrmodellen måste vara kopplad till en produkt som har en produktlicens, i detta exempel produkten "Riskhantering": 

3) Minst en måttkolumn i styrmodellen måste vara kopplad till en riskmåttmall:

 

4) Dina risker och riskmåttmallar måste vara av typen Riskmått. Se hur du skapar dessa alternativt konverterar befintliga risker här: Riskmått

5) Riskmatrisen måste vara aktiverad för att använda riskmått (denna inställning är endast synlig för Stratsysanställda - kontakta din Stratsyskonsult för att aktivera detta).

6) Du måste lägga gadgeten på en produktdashboard - se information om detta här [LÄNK]