Nya standarder för färger och ikoner i plattformen

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nya standarder för färger och ikoner i plattformen</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

 

En enhetlig användarupplevelse har många fördelar. Det underlättar användarens inlärningskurva och ökar användarnöjdheten. Designvisionen för Stratsys plattform innefattar att användarna endast ska behöva lära sig ett gränssnitt i en produkt, för att sedan kunna återvända denna kunskap i andra produkter. I vår strävan att göra produkterna ännu mer användarvänliga inför vi nu standarder för användarupplevelsen för hela plattformen.

Ny standard för färger och ikoner

Stratsys plattform är ett arbetsredskap som används flera timmar i taget är det viktigt att användarna inte blir kognitivt utmattade. Om allt skriker efter uppmärksamhet kommer ingen att lyssna. Detta innefattar även färger. Vi vill att upplevelsen av att jobba i produkterna ska vara som att läsa en tidning. Det är informationen som ska sticka ut, betonas och ha hög kontrast, inte informationens bakgrund eller strukturer. Därför har vi tagit fram ett nytt färgschema med färger som ska användas för olika syften. Vi kallar de ändamålsfärger.
 
"Ett konsekvent användande av färger och ikoner går bortom estetik. Det spelar en avgörande roll i att skapa en sammanhängande och intuitiv användarupplevelse. När användare kan lita på konsekventa, visuella signaler kan de snabbare förstå plattformens informationsregler. Det leder till mer effektivt beslutsfattande och problemlösning", säger Samuel Spånberger, Head of Product Design på Stratsys.
 
 
Kopia av Side image 50% (1)
 

Ett konsekvent användande av färger och ikoner går bortom estetik. Det leder till mer effektivt beslutsfattande och problemlösning.

Samuel Spånberger, Head of Product Design på Stratsys

Fördelar med att följa den nya standarden

1. Konsekvens och inlärningskurva

Användarna får ett visuellt konsekvent gränssnitt som hjälper till att förstå och tolka information och navigera sig i plattformen. Detta gör plattformen mer intuitiv och underlättar för användarna och organisationen i helhet att arbeta mer effektivt.

2. Tillänglighet och inklusivitet

Både er och vår efterlevnad av EN 301 549 v3.2.1 samt möjligheten att följa rekommendationer kring WCAG underlättas. Genom att Stratsys väljer ut vilka färger som ska ingå i plattformens färgschema och därmed vara möjliga att använda, skapar det möjligheter för oss att ta fram lösningar som underlättar för både färgblinda och synskadade. Det gör det också enklare att anpassa och ta fram lösningar utifrån förändrade behov.

3. Strömlinjeformad onboarding

Enhetliga färger och ikoner gör onboarding av både helt nya användare i plattformen men även användare av en ny produkt mer smidig och effektiv.

4. Ökad effektivitet

Enhetliga färger och ikoner skapar igenkänning hos användarna kring både färger och ikonernas betydelser, vilket underlättar tolkning och analys av information liksom effektivitet.


Vill du veta mer?

De nya färgerna och ikonerna omfattar hela plattformen och innehåller en ny uppsättning standardikoner och färger samt rekommendationer kring administration, för att skapa en så enhetlig plattform som möjligt.
 
Läs mer om våra standarder för ikoner och färger och hur ni uppgraderar er till de nya plattformsfärgerna och ikonerna.