Dashboards och gadgets

Arbeta med Datasets

Med Datasets väljer du ut en förfiltrerad mängd data från dina styrmodeller som du sedan kan visa upp i olika visualiseringar

Beskrivning

Med datasets kan du skapa en utvald mängd data från din styrmodell, som du sedan kan visualisera i olika komponenter i Stratsys. 

Först ut är visualisering i följande gadgets:

På sikt kommer fler komponenter att kunna använda datasets. Du kan då få samma förutsättningar i olika visualiseringar, med samma val av synliga kolumner och inställda filtreringar.

Förutsättningar och behörighet

Funktionaliteten kräver produktlicens.

För att kunna administrera Dataset behöver du vara fullständig administratör.

Skapa och ändra Dataset

Skapa ett nytt Dataset

Du som är fullständig administratör hittar till Datasets under administrationsavsnittet Inställningar. Klicka på Lägg till.

Välj Styrmodell (1), ge ditt Dataset ett tydligt namn och eventuell beskrivning och välj vilka styrmodellskolumner som skall ingå (3). Spara (4).

Ändra ett Dataset

Efter att ha sparat ditt Dataset, så kan du ändra egenskaper. Du kan till exempel skapa filter som tar fram den information som du önskar skall ingå i dataurvalet. Precis som för vyer och rapportdelar har du tillgång till filterinställningar och standardfilter för att göra ett urval. Klicka på skiftnyckeln för att hitta till filterinställningarna: 

Börja med att ställa in Filterinställningar för att kunna ställa in de filter du önskar. Läs mer om Filterinställningar

Skapa sedan ditt Standardfilter. Det fungerar på liknande sätt som för vyer, med den skillnaden att du endast kan sätta ett enda filter, och alltså inte göra olika anpassningar för enhetsgrupper eller enheter. Om du har behov av detta, skapa istället separata Datasets. Läs mer om Standardfilter.

Tips: När du har ställt in dina filter, så anpassa gärna namn och beskrivning på ditt dataset så att det framgår vad det filtrerar på.