Ny produktversion för Kvalitetsarbete (2024Q1)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Kvalitetsarbete (2024Q1)</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
3 min

Ny produktversion för Kvalitetsarbete

Här kan du läsa om den nya produktversionen från januari 2024 och vilka nyheter som finns i den.

Kvalitetsarbete anpassas för fler branscher

Kvalitetsarbete erbjuds nu i flera olika utföranden för att bättre passa våra kunders krav och behov. För verksamheter inom Vård & Omsorg utökas nu produkten med särskild anpassning för Patientsäkerhet. Arbetsflödet har utvecklats för att stödja patientsäkerhetsarbetet utifrån den nationella handlingsplanen Agera för säker vård. Ett flöde som kan integreras med det processbaserade kvalitetsarbetet för genomförande, uppföljning och rapportering. 

För samtliga branscher har arbetsflödet förfinats och utökats med anpassade analysverktyg, med syfte att skapa en tydlig bild av organisationens nuläge och förutsättningar. En central del för framgångsrikt kvalitets- och utvecklingsarbete

För samtliga branscher finns nu också en särskild modul för Efterlevnad av ISO 9001:2015 som kan användas för hantering och uppföljning av kontrollaktiviteter och handlingsplaner kopplade till standardens kravkällor. 

Stratsys AI

Vi fortsätter utrullningen av Stratsys AI och i denna produktversion är det vård- och omsorgsbranschen som tillgängliggörs funktionen. Inom det proaktiva riskarbetet kan man nu skapa åtgärder med stöd av tre AI-genererade åtgärdsförlag. Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren driva och säkerställa ständiga förbättringar i processerna. AI inom kvalitetsarbete för andra branscher är under utveckling.

image 141 (1)

Ny och förbättrad vytyp för hela arbetsflödet

För att skapa ett bättre och enklare arbetsflöde har flertalet vyer i Kvalitetsprodukten nu uppgraderats till den nya vytypen som Stratsys lanserat. Syftet är att skapa en bättre helhetsupplevelse som användare och att det blir betydligt färre vyer att arbeta i.

Förutom ett förenklat sätt att lägga in information samt det estetiska lyftet, så innebär de nya vyerna också nya möjligheter att gruppera och sortera information, vilket underlättar för användaren att hantera stora mängder information. 

För att skapa en bättre totalupplevelse har också en översyn och kvalitetshöjning av hela produkten och dess olika komponenter genomförts.

image 132 (1)

Kontroller genom checklistor stöds fortsatt i Stratsys Forms

Kontroller i verksamheten stöds fortsatt av den nyutvecklade och förbättrade checklistefunktionaliteten Stratsys Forms. Det gör det enkelt att administrera och hantera kontroller och uppföljning av kvaliteten i verksamheten. Checklistorna kan besvaras långt ut i organisationen, överblick av resultat sammanställs och stora mängder data aggregeras på ett visuellt och lättillgängligt sätt. 

För att ytterligare underlätta arbetet finns nu ett centralt mallbibliotek med en handfull färdiga checklistor. De är särskilt anpassade för vård- och omsorgsverksamheter med syftet att snabbt kunna komma i gång med sina egenkontroller. 

image 133 (1)


Ny och förbättrad riskmatris

Som en fortsättning på arbetet med den nya vytypen så finns nu också en ny och förbättrad riskmatris. Den dynamiska riskmatrisen går nu att dölja i vyn, om man vill fokusera på tabellerna med information i syfte att förenkla analys- och åtgärdsarbetet. All filtrering som görs i matrisen återspeglas också direkt i den underliggande tabellen, vilket underlättar att snabbt kunna fokusera på önskad information.

image 134

Nya gadgets för att förbättra överblick

I den nya produktversionen finns möjlighet att arbeta med nya förbättrade gadgets. Dessa ger er möjlighet att skapa snabb överblick över ert arbete genom att se en total riskfördelning för organisationen samt se status för ett mål eller en process för dess indikatorer och åtgärder. Gadgets kan aktiveras och anpassas på era startsidor.

Frame 8045 (1) (1)

Stratsys Alerts i risk- och checklistearbetet

Vi arbetar ständigt med att göra Stratsys mer relevant för dig som användare och ett viktigt led i detta är att användaren skall förses med notifieringar när kritisk information förändras i produkterna. I samband med den nya produktversionen släpps Stratsys Alerts, där du som användare och chef får notifieringar om riskstatus förändras och/eller när checklistor besvarats och skickats in.

Syftet är att du skall bli uppmärksammad på kritiska förändringar som behöver hanteras och är viktiga för fortsatt åtgärdsarbete. 

MicrosoftTeams-image (11) 1

Måttbibliotek med kvalitetsindikatorer för regioner och kommuner

I den nya produktversionen erbjuds ett måttbibliotek med kvalitetsindikatorer för vård- och omsorgsverksamheter. Dessa kan enkelt hämtas in till produkten för att snabbt kunna komma igång med visuell mätning, för att följa resultat över tid samt med möjligheten att sätta in förbättringsåtgärder där det behövs. De uppsatta kvalitetsindikatorerna har hämtats från Kolada samt Vården i siffror.

 

För att se mer av den nya versionen, se vår fördjupade produktguide.

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!