https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Karl_2.png
Video

Video - Tre dimensioner av Risk! – Vilka risker bör organisationer ta i beaktande och när?

Vilka huvudsakliga dimensioner av risk och riskhantering finns det i en verksamhet?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

I den här videon får du en genomgång av en organisations riskdimensioner. Videon ger dig en ökad förståelse för vad som skiljer olika riskdimensioner och varför de behöver separeras för tydlighet – men utan att öka belastningen.

Du får bland annat ta del av:

  1. En diskussion av tre huvudsakliga dimensioner av risk och riskhantering i en verksamhet
  2. Strukturen och indelningen inom produkten Riskhantering i Stratsys
  3. Hur Riskhantering i Stratsys löser riskarbetet i de tre dimensionerna

HubSpot Video