https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Webinar-Partner_4-talare_KPMG%20%28kopia%29.png
Video

Video - Tillfället gör tjuven - Oegentligheter inom offentlig sektor

En video kring hur man kan arbeta för att systematiskt motverka mutor och oegentligheter i offentlig sektor.

Hur kan man systematiskt arbeta för att motverka mutor och oegentligheter inom offentlig sektor?

Stratsys och KPMG arbetar på olika sätt med att hjälpa våra kunder hantera oegentligheter. I denna video får du ta del av en diskussion mellan våra konsulter som berättar om sina erfarenheter och vad man kan göra för att bättre förebygga och hantera oegentligheter, mutor och bedrägerier inom den offentliga sektorn.

HubSpot Video