Video

From whole to participation - the integrated risk work

På GRC-konferensen den 4 maj 2022 fick Stratsys äran att hålla en presentation om det integrerade riskarbetet och hur man får ihop alla delar i en organisation kopplat till detta. Missade du oss på plats? Se vårt inspelade pass i efterhand genom att fylla i formuläret nedan. 

Tre key takeaways från presentationen:

  • Organisationen måste skapa rätt förutsättningar för arbetet med kultur och resurser.
  • Specialister är ett resursstöd till utformningen av HUR risker hanteras i rutinverksamheten.
  • Och den viktigaste aspekten: 'översättningsytan' mellan VAD som behöver göras (definierat av organisationen och specialister) och HUR det skall göras (processägare och verksamheten baserat på förmåga och resurser).

Upptäck hur Stratsys kan göra din organisation mer effektiv

Stratsys-CTA-3D-arcs