https://www.stratsys.com/hubfs/Karl_4.png
Video

Webinarvideo - Specialistlins i styrning- och kontrollarbetet – utan att skapa silos!

Hur ser relationen mellan specialistspåret och det bredare styrnings- och kontrollarbetet ut i en organisation?

Den här videon ger dig en förståelse för hur infoSäk enligt LIS ser ut i Stratsys samt hur det passar in med det övriga arbetet utan att skapa silos. Du får också ta del av en diskussion om hur Stratsys produkt kan hjälpa till att utveckla arbetet över tid och i organisationens egen takt.

Du får bland annat ta del av:

  1. En diskussion om hur Informationssäkerhetsarbetet förhåller sig till övrigt arbete inom risk och internkontroll
  2. En kort genomgång av LIS och dimensionerna av den modellen
  3. En kort genomgång av hur detta ser ut i Stratsys och hur man kan bygga gradvis från en enklare nivå till 'full LIS'


HubSpot Video