https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Bilder%20nyhetsbrev/Juni%202019/4_Webinar.jpg
Webinarvideo

Så kan vi dela på ansvaret för internkontrollen

Skapa ett arbetssätt där internkontrollen blir ett stöd för prioritering och något som fler i organisationen arbetar med

Kom bort ifrån att internkontrollen är en person eller en avdelnings ansvar och skapa ett arbetssätt där det blir en naturlig del av verksamheten. Identifiera risker ute i varje verksamhet som sedan kan aggregeras till en samlad bild över hela organisationens risker och planerade åtgärder. Fördela ansvar över risker och åtgärder som sedan enkelt följs upp.

Vi går igenom hur ni kan:

  • Ta fram och diskutera risker utifrån de olika verksamheterna
  • Genomför riskbedömningar och prioritera risker utifrån att hantera eller acceptera
  • Ta ut färdiga rapporter såsom en internkontrollplan och uppföljningsrapport

 Gustv-Ottinger-elips-200x200

Gustav Ottinger
Simplicity Sales Consultant Cities – Customer Simplicity
gustav.ottinger@stratsys.se
+4670 429 34 35

Se webinarvideo