https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/img/illustrations-png/grc.png
Webinarvideo

Likabehandling- och mångfaldsarbete med Vallentuna kommun

Så arbetar Vallentuna kommun med systematisk arbetsmiljö, likabehandling och mångfaldsarbete

Vi går igenom hur Vallentuna kommun arbetar med sitt systematiska arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och mångfaldsarbete (LIMÅ). Med utgångspunkt i ett årshjul med aktiviteter och undersökningsmetoder inför kommande året skapas ett arbete med riskidentifiering och bedömning samt en handlingsplan med kommande åtgärder. Dessa åtgärder följs sedan upp löpande under året och sammanställs i en färdig uppföljningsrapport som även inkluderar den årliga uppföljningen av SAM och LIMÅ.

Vi går igenom hur Vallentuna kommun arbetar med bland annat:

  • Skapar ett årshjul med kommande aktiviteter och undersökningsmetoder
  • Arbetar med riskidentifiering och bedömning
  • Följer upp åtgärder löpande under året
  • Arbetar med enkla checklistor
  • Genomför skyddsronder
  • Sammanställer en färdig uppföljningsrapport

Lina-Larsson-elips-200x200

Lina Larsson
Simplicity Consultant Cities – Customer Simplicity
lina.larsson@stratsys.se
+4670 429 34 56

Jag vill se webinarvideo