https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Frida_Webinar_Social%20%281%29.jpg
Expertvideo

Video - Så arbetar Platen med hållbarhet

Vill du ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå?

I denna webinarvideo berättar bostadsstiftelsen Platen hur de tagit hjälp av Stratsys för att digitalisera sitt hållbarhetsarbete och i samtidigt lyfta det till en ny nivå.

Du får ta del av:

  • Ett praktiskt exempel på hur du kan strukturera och samla hela arbetsprocessen för hållbarhet i ett och samma ledningssystem
  • Hur mognadsgraden inom organisationen för hållbarhetsarbetet kan utvecklas genom att införa ett systemstöd
  • Få en översikt över organisationens konkreta hållbarhetsaktiviteter med koppling till de globala hållbarhetsmålen
  • Så levandegör man organisationens hållbarhetsstrategi
  • Rapportering av nyckeltal för hållbarhet
  • Väsentlighets- och riskanalys för hållbarhet

fanny-zellman-200x200
Fanny
Zellman
Simplicity Consultant 
fanny.zellman@stratsys.se
+46 70 429 05 29

Se webinarvideon