https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/1330x636_JohanK%20%28kopia%29.jpg
Video

Demo - Stratsys informationssäkerhet på 7 minuter

I denna demofilm visar vår konsultchef Johan Larsudd-Kåverud på hur man på ett enkelt sätt kan arbeta med informationssäkerhet i verktyget.  

I filmen får du ta del av: 

  • Hur man dokumenterar de olika informationstillgångarna  
  • Hur man genomför riskanalyser samt ROPA:s (Record of processing activities) och DPIA:s (Data protection impact assement) 
  • Hur ett digitalt verktyg kan öka tillgängligheten, transparensen och kvaliteten
     

Johan kåverud rund
Johan Larsudd-Kåverud
Konsultchef, Stratsys
johan.kaverud@stratsys.se

Se demo