https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/custom-video-thumbnails/1929x1080_Johanna_Green.jpg
Video

Demo - Kompetensförsörjning i Stratsys

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkerställ långsiktig kompetensförsörjning

I den här filmen visar Johanna Green, konsult på Stratsys, hur du kan jobba med kompetensförsörjning i Stratsys. Varje moment syftar till att förenkla och stötta arbetsprocessen genom att skapa en struktur som underlättar för organisationen och möjliggör att resultat uppnås.

I filmen får du bland annat ta del av:

  • Varför det är så viktigt att ha koll på kompetensförsörjning
  • Hur ni säkerställer långsiktig kompetensförsörjning
  • Hur ni med hjälp av en GAP-analys med riskbedömning kan arbeta proaktivt med en kompetensförsörjningsplan
  • Hur ni får en tydlig överblick över organisationens tillgång och behov av kompetens och förbygger potentiella kompetensgap

Johanna Green rund
Johanna Green
Konsult, Stratsys
johanna.green@stratsys.se

Se video