https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Erik_Hoshyar_1%20%28kopia%29.png
Video

Video - Trafikförvaltningen i Region Stockholm berättar – så jobbar vi med Stratsys

I denna video får du ta del av hur Trafikförvaltningen i Region Stockholm jobbar med Stratsys.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Trafikförvaltningen i Region Stockholm använder idag Stratsys för att hantera processerna kring sin verksamhetsplanering, internkontroll och för revisionsrekommendationer. Hör Hoshiyar Ghaderi , verksamhetsutvecklare på Trafikförvaltningen i Region Stockholm, berätta om förvaltningens resa med Stratsys och om deras tankar kring att arbeta med plattformen.

I videon får du ta del av vilka utmaningar de stod inför innan de gick över till att hantera dessa processer i Stratsys samt vilka nyttor de ser nu när de kommit igång.

Du kommer bland annat få ta del av:

  1. Förvaltningens arbete i plattformen.
  2. Utmaningar innan man gick över till Stratsys.
  3. Lärdomar från arbetet hittills.

Se video