3 steg som tar dig genom hållbarhetsdjungeln

forest
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

Om du Googlar ”hållbarhet” får du en mängd olika definitioner och resultat från Wikipedia, ordboksförklaringar, uppsatsarbeten, företagsvisioner, artiklar om sopsortering och hur du bygger din egen kompost. Begreppet rymmer en hel del och kanske kan det tolkas lite som ett svar i sig.

Hållbarhet - vad handlar det egentligen om?

Kortfattat handlar hållbarhet om att individer, företag och organisationer gemensamt tar ansvar för och hanterar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. De flesta definitioner av hållbarhetsarbete handlar om att ta hänsyn till vår framtida värld och att tänka långsiktigt kring ekonomi, miljö och sociala parametrar.

Så jobbar andra företag med hållbarhet 

Eftersom hållbarhet inte har en tydlig definition jobbar de flesta organisationer väldigt olika. Både tillvägagångssätt och resultat kan skilja sig åt rätt rejält. Men det betyder också att det går att förhålla sig ganska fritt till vilket fokus just ert hållbarhetsarbete ska ha. Ofta är hållbarhetsarbetet starkt beroende av vilken bransch man verkar i och vilka interna och externa intressenter företaget har. 

Hur lyckas man med sitt hållbarhetsarbete? 

Precis som i alla andra projekt är det viktigt att börja från början, göra en plan och sedan se till att ni har rätt verktyg för hållbarhetsarbete innan projektet drar igång.

1) Definiera er utmaning

Börja med att ställa frågan - "Vad är hållbarhet för oss?". Kom ihåg att svaret ska passa er organisation och att det är av yttersta vikt att ta med krav, behov och önskemål från interna och externa intressenter samt eventuella lagar och bestämmelser. Ett praktiskt sätt att få fram svaret är att sätta upp en väsentlighetsanalys där interna och externa intressenter får varsin axel på en matris. Betydelsen för intressenterna sätts från hög till låg på respektive axel.

2) Definiera dina hållbarhetsmål

Nästa steg är att tydligt formulera er målsättning - "Vad vill vi uppnå med hållbarhetsarbetet?". Prioritera utifrån de områden som är viktigast för era intressenter men kom ihåg att inte ha för många och stora mål med hållbarhetsarbetet. Överambitiösa mål som inte går att uppnå leder till samma resultat som ingen målsättning alls. Fokusera på det viktigaste och formulera ett lagom antal mål som ni tror stenhårt på. Använd SMART-modellen för att formulera era mål. SMART står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt. 

3)  Gör en plan

När punkt 1 och 2 är avklarade är det dags att göra en plan för hur ni ska nå målen med ert hållbarhetsarbete. Sätt upp delmål, indikatorer/nyckeltal och aktiviteter till respektive övergripande mål. Sätt också upp en modell för riskbedömning med tillhörande åtgärder, så att ni alltid är beredda om allt inte riktigt går som planerat.  

Ett bra sätt att få stöd i arbetet med att besvara de tre ovanstående frågorna är att ta hjälp av de riktlinjer, ramverk och standarder som finns. GRI, ISO-standarder, Global Compakt och Agenda 2030 med flera hjälper er att hantera och systematisera hållbarhetsarbetet.  Dessutom är många organisationer transparenta med sitt hållbarhetsarbete och publicerar rapporter öppet på sina hemsidor. Det finns med andra ord många gratis lärdomar och mycket information och inspiration att hämta.

Nu hoppas vi att du har all förkunskap som behövs för att komma igång med det mer eller mindre nödvändiga hållbarhetsarbetet. Som fokus på hållbarhetsarbete i världen ser ut idag är frågan inte längre om ni behöver sätta en plan för ert hållbarhetsarbete – snarare när.