Hållbarhetsstyrning

Effektivt hållbarhetsarbete utifrån de viktigaste ramverken

Tidskrävande och snårigt att få ihop hållbarhetsrapporteringen utifrån lagkrav och ramverk som EU-taxonomin, GRI, TCFD och Agenda 2030? Med vårt verktyg får du det ni behöver för att planera, genomföra och följa upp ert hållbarhetsarbete.

INGÅR ALLTID: DO-APPAR, STRATSYS PLATTFORM

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Strategi

Bryt ned övergripande strategi till operativt arbete

Visualisera organisationens hållbarhetsstrategier, viktiga KPI:er och bryt ned dem till operativa uppgifter. Tydliggör era hållbarhetsstrategier och säkerställ er lagefterlevnad och att ni uppfyller kraven för de viktiga hållbarhetsramverken. Koordinera din organisation, sätt tydliga deadlines på aktiviteter och ansvarsfördela mellan roller.

Läs mer STÄNG

Analys-strategisk-planeringDefiniera Mål och Strategier utifrån ramverken

Visualisera hur organisationens övergripande hållbarhetsstrategier linjerar med ramverken. Ansvarsfördela mellan roller i organisationen och sätt tydliga deadlines. Genom att synliggöra den röda tråden tydliggörs hur en specifik aktivitet kopplar mot de övergripande målen och hållbarhetsramverken.

Samla hållbarhetsdata där den gör skillnad

Med en struktur som speglar organisationsträdet skapas en samlad helhetsbild över resultaten från era KPI:er, både inom och utanför organisationen. Integrera med andra system, läs in data från Excel eller lägg in direkt i Stratsys – med er viktiga hållbarhetsdata samlad kan ni agera. Varje enhet arbetar på en egen yta med att skapa strategier som linjerar med organisationens hållbarhetsstrategier. Detta möjliggör relevant styrning i hela organisationen och att på individnivå se hur det egna arbetet kopplar mot de övergripande målen.

Förenkla samarbete och kommunikation

Bryt ned strategier i projekt och ge tillfälliga team en gemensam arbetsyta för framgångsrik exekvering av ert hållbarhetsarbete. Dela brädor och kort över funktionsgränser för en mer effektiv organisation. Do-board ger dig en värdefull tydlighet mellan det strategiska och det operativa arbetet och skapar förutsättningar för ett effektivt genomförande.

Ange deadline, tillsätt ansvarig och skapa delaktiviteter

För varje kort på en bräda finns möjligheten att tillsätta en person som ansvarar för att uppgiften exekveras. Ange deadline och skapa sedan delaktiviteter som ska genomföras av en eller flera personer. Möjliggör en effektiv exekvering genom att synliggöra ansvarsområden och skapa en samarbetsyta där alla kan checka av delaktiviteter i takt med att uppgifter utförs.

Analys-strategisk-planeringDefiniera Mål och Strategier utifrån ramverken

Visualisera hur organisationens övergripande hållbarhetsstrategier linjerar med ramverken. Ansvarsfördela mellan roller i organisationen och sätt tydliga deadlines. Genom att synliggöra den röda tråden tydliggörs hur en specifik aktivitet kopplar mot de övergripande målen och hållbarhetsramverken.

Samla hållbarhetsdata där den gör skillnad

Med en struktur som speglar organisationsträdet skapas en samlad helhetsbild över resultaten från era KPI:er, både inom och utanför organisationen. Integrera med andra system, läs in data från Excel eller lägg in direkt i Stratsys – med er viktiga hållbarhetsdata samlad kan ni agera. Varje enhet arbetar på en egen yta med att skapa strategier som linjerar med organisationens hållbarhetsstrategier. Detta möjliggör relevant styrning i hela organisationen och att på individnivå se hur det egna arbetet kopplar mot de övergripande målen.

Förenkla samarbete och kommunikation

Bryt ned strategier i projekt och ge tillfälliga team en gemensam arbetsyta för framgångsrik exekvering av ert hållbarhetsarbete. Dela brädor och kort över funktionsgränser för en mer effektiv organisation. Do-board ger dig en värdefull tydlighet mellan det strategiska och det operativa arbetet och skapar förutsättningar för ett effektivt genomförande.

Ange deadline, tillsätt ansvarig och skapa delaktiviteter

För varje kort på en bräda finns möjligheten att tillsätta en person som ansvarar för att uppgiften exekveras. Ange deadline och skapa sedan delaktiviteter som ska genomföras av en eller flera personer. Möjliggör en effektiv exekvering genom att synliggöra ansvarsområden och skapa en samarbetsyta där alla kan checka av delaktiviteter i takt med att uppgifter utförs.

Analys

Tydlig progress mot mål

Följ KPI:er och organisationens progress mot uppsatta mål. Få full översyn över organisationens resultat i realtid. Skapa struktur i löpande analys och agil utveckling för ert pågående hållbarhetsarbete. Förflytta dig enkelt mellan olika nivåer i organisationens för att få syn på status och hinder så du kan agera på det som kräver din uppmärksamhet.

Läs mer STÄNG

Spara tid genom att samla viktiga KPI'er i automatiserade dashboards

Synliggör organisationens viktigaste KPI’er för ett hållbart företagande, för alla medarbetare genom att visualisera dem på en dashboard. Säkerställ att viktiga analyser når ledningsgrupp och chef, för att möjliggöra rätt beslut framåt.

Filtrera informationen

Filtrera bland data och anpassa vad som visas i vyn beroende på vilket underlag du önskar i ett visst sammanhang. Visa strategier och nyckeltal ifrån flera olika delar av organisationen eller titta på just det du är ansvarig för.

Analys_child_dashboard

Spara tid genom att samla viktiga KPI'er i automatiserade dashboards

Synliggör organisationens viktigaste KPI’er för ett hållbart företagande, för alla medarbetare genom att visualisera dem på en dashboard. Säkerställ att viktiga analyser når ledningsgrupp och chef, för att möjliggöra rätt beslut framåt.

Filtrera informationen

Filtrera bland data och anpassa vad som visas i vyn beroende på vilket underlag du önskar i ett visst sammanhang. Visa strategier och nyckeltal ifrån flera olika delar av organisationen eller titta på just det du är ansvarig för.

Analys_child_dashboard

Rapport

Hållbarhetsredovisningen som sparar dig tid

Transparens och delaktighet är två viktiga delar i hållbarhetsarbetet. Vi hämtar automatiskt in allt underlag som ni arbetat med under året, så att du får ut en anpassad hållbarhetsredovisning med er grafiska profil. Snabbt, enkelt och med rätt information.

Läs mer STÄNG

Publicera era resultat på intranät och hemsida

Med hjälp av Stratsys publiceringstjänster kan ni på ett tydligt och enkelt vis dela med er till era intressenter, både internt och externt. Stratsys rapportpublicering tillgängliggör färdiga rapporter direkt på hemsidan med er grafiska profil – enkelt, sparar tid och en snygg hållbarhetsredovisning. Med stöd av Stratsys nyckeltalspublicering kan ni välja ut de viktigaste nyckeltalen i ert arbete mot de globala målen och publicera upp på hemsidan.

Du finner exempel på hur det kan se ut med rapportpubliceringen här och nyckeltalspubliceringen här.

Årsredovisning-illustration-2

Publicera era resultat på intranät och hemsida

Med hjälp av Stratsys publiceringstjänster kan ni på ett tydligt och enkelt vis dela med er till era intressenter, både internt och externt. Stratsys rapportpublicering tillgängliggör färdiga rapporter direkt på hemsidan med er grafiska profil – enkelt, sparar tid och en snygg hållbarhetsredovisning. Med stöd av Stratsys nyckeltalspublicering kan ni välja ut de viktigaste nyckeltalen i ert arbete mot de globala målen och publicera upp på hemsidan.

Du finner exempel på hur det kan se ut med rapportpubliceringen här och nyckeltalspubliceringen här.

Årsredovisning-illustration-2

Läs mer i vår Kunskapshub