Stratsys hållbarhetsstyrning

Skapa struktur i ditt hållbarhetsarbete

Vi stödjer din organisation i övergången från att primärt fokusera på datainsamling till att fokusera mer på analys, strategi och genomförande. Förutom ett användarvänligt system som förenklar arbetet kan vi även bistå med expertrådgivning. 

 

Boka demo Testa gratis
sustainability-stratsys (1)

Möjliggör verkliga framsteg

Att arbeta med hållbarhet handlar om mer än efterlevnad – det är nyckeln till en konkurrensfördel. Stratsys hållbarhetsprodukt låter er enkelt tillämpa ramverk och ger er förutsättningarna att följa dagens krav, så att ni snabbt kan ta värdefulla steg mot hållbar tillväxt.

Samla arbetet på ett ställe

Gör strategin tydlig för alla

Rapportering som möter kraven

Tillämpa ramverk

Stratsys gör det enkelt att kartlägga en organisations hållbarhetsmål mot flera ramverk, så att ni snabbt kan införa nyckeltal samt konkretisera och visualisera er strategi - från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter.

Gör det enkelt att se helheten

Genom att samla arbetet i en plattform får specialister tillgång till all relevant hållbarhetsdata. Genom att sätta hållbarhetsrapporteringen i centrum kan organisationer identifiera problem, åtgärda dem och utveckla sin verksamhet. 

Bli mer produktiva

Ge era intressenter informationen de verkligen kan använda. Stratsys samlar automatiskt in allt ert underlag som resulterar i en hållbarhetsrapport enligt de rapportkrav som er verksamhet lyder under. Det gör att ni kan lägga mindre tid på administration och mer tid åt att arbeta proaktivt med ert hållbarhetsarbete.

Några av ramverken vi stödjer inom hållbarhetsrapportering

Globala målen

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbarhet utveckling syftar till att skapa en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld.

CSRD/ESRS

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. 

GRI

GRI står för Global Reporting Initiative och är ett ramverk för hur verksamheter kan hållbarhetsrapportera.

GHG Protokollet

Greenhouse Gas Protocol är en standard för hur verksamheter kan beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

TCFD

TCFD står för Task Force on Climate Related Financial Disclosures och är till stöd för hur företag ska kunna identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

Varför välja Stratsys hållbarhetsstyrning?

Enkelt

Förenklar datainsamlingen och ger er total översikt över hållbarhetsarbetet.

Slipp koda själv

Inga utvecklingstimmar behövs för att implementera verktyget vilket gör det enkelt och snabbt att komma igång.

Lätt att komma igång

9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg.

Användarvänligt

Intuitivt gränssnitt gör det smidigt för alla användare.

Lätt att integrera

Våra integrationslösningar möjliggör komplettering med flera andra system.

Skalbart

Väx in i verktyget och utforma det utifrån era behov.

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys

500 +

kunder över hela världen.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Arom-dekor kombinerar hållbarhet och målstyrning i Stratsys
Med Stratsys får vi möjlighet att skapa en kommunikativ plattform där vi ser saker på samma sätt genom hela organisationen. Vi tror att det kommer underlätta spridningen av information i olika forum, vilket är viktigt för att göra målarbetet tillgängligt för alla. Verktyget gör det också lättare att bryta ner strategiska mål på avdelnings- och individnivå, vilket vi tror kommer bidra till ökat engagemang.
Maria Åhman
Arom-dekor
Flera myndigheter har hört av sig till oss eftersom de är intresserade av vårt miljöledningssystem och hur vi har digitaliserat arbetet. Vi är väldigt nöjda med Stratsys och vad vi åstadkommit i hållbarhetslösningen, berättar Ann. Vi har verkligen sett effekterna av att digitalisera arbetet med miljöledningen.
Ann Härelind & Peter Gustafsson
Domstolsverket

Utökat stöd i ditt hållbarhetsarbete

Som komplement till vår hållbarhetsprodukt erbjuder vi, i samarbetet med våra partners, rådgivning till dig som vill uppnå verklig förbättring och resultat. 

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.