Skapa struktur i ditt hållbarhetsarbete

Tycker du att det är svårt och tidskrävande att se till att er hållbarhetsrapportering lever upp till relevanta ramverk? Ingen fara. Stratsys verktyg hjälper dig att planera, genomföra och följa upp ert hållbarhetsarbete så att du kan vara trygg med att ni följer dagens lagkrav.
Boka demo Testa gratis
hållbarhetssyrning-stratsys

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

200 +

system som går att integrera med Stratsys

500 +

kunder över hela världen.

Några av våra nöjda kunder

Regelverk & Lagkrav

Säkerställ regelefterlevnad

Stratsys produkt för hållbarhetsstyrning samlar ert hållbarhetsarbete på samma plats och säkerställer att er hållbarhetsrapportering följer lagkrav och ramverk. Strategin för ert hållbarhetsarbete konkretiseras och visualiseras från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter och handling som kopplas mot viktiga KPI:er för att ställa om och nå målen.
Struktur i datainsamling

Få koll på nuläge och målbild

Med Stratsys verktyg följer ni viktiga KPI:er och ser hur organisationen rör sig mot uppsatta mål och utsläpp utifrån exempelvis GHG-protokollet. Överblicken och transparensen över organisationens resultat sker i realtid, och kan därmed prioriteras och ageras för ett ständigt förbättringsarbete.
Hållbarhetsrapportering

Effektivisera din rapportering

Stratsys samlar automatiskt in allt ert underlag som resulterar i en hållbarhetsrapport enligt de rapportkrav som er verksamhet lyder under. Genom systemstödet går mindre tid åt till administration och mer tid kan ägnas åt att arbeta proaktivt med er hållbarhetsstrategi.

Ramverk för hållbarhetsrapportering

EU-taxonomin

EU-taxonomin hjälper till att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska investeringar med målet att nå Parisavtalet till 2050.

GHG Protokollet

Greenhouse Gas Protocol är en standard för hur verksamheter kan beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

TCFD

TCFD står för Task Force on Climate Related Financial Disclosures och är till stöd för hur företag ska kunna identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

ESG

ESG står för Environment, Social och Governance och är en mer detaljerad definition av begreppet hållbarhet.

GRI

GRI står för Global Reporting Initiative och är ett ramverk för hur verksamheter kan hållbarhetsrapportera.

Agenda 2030

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbarhet utveckling syftar till att skapa en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld.

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Med Stratsys blir hållbarhetsarbetet tydligt för hela organisationen utan att man behöver bli överväldigad. Man kan själv bestämma om man vill ta del av hela den stora och komplexa bilden eller om man vill zooma in på ett specifikt område
Josefin Lindell
Hållbarhetskoordinator, Norex
Flera myndigheter har hört av sig till oss eftersom de är intresserade av vårt miljöledningssystem och hur vi har digitaliserat arbetet. Vi är väldigt nöjda med Stratsys och vad vi åstadkommit i hållbarhetslösningen, berättar Ann. Vi har verkligen sett effekterna av att digitalisera arbetet med miljöledningen.
Ann Härelind & Peter Gustafsson
Domstolsverket

Varför välja Stratsys hållbarhetsstyrning?

Spara tid

Stratsys samlar in allt underlag och skapar anpassade rapporter. Du kan lägga tiden på att effektivisera ert hållbarhetsarbete.

Koll på lagkrav

I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och de lagkrav som ställs på just er verksamhet.

Arbeta agilt

Tack vare att verktyget ger struktur och löpande stöttar er så kan ni jobba agilt och proaktivt med ert hållbarhetsarbete.

Användbara insikter

Följ utsläppsnivåer och andra viktiga KPI:er i realtid. Använd datan för att snabbt sätta in rätt åtgärder.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.