Verktyget för ert strategiska hållbarhetsarbete

Vi stödjer din organisation i övergången från att primärt fokusera på datainsamling till att fokusera mer på analys, strategi och genomförande. Förutom ett användarvänligt system som förenklar arbetet kan vi även bistå med expertrådgivning. 

sustainability-gadgets (1)

Samla arbetet på ett ställe

Genom att samla arbetet i Stratsys underlättas samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor och ger fullständig överblick över er hållbarhetsdata.

Gör strategin tydlig för alla

Kartlägg era mest väsentliga hållbarhetsfrågor och gör er strategi tydlig genom att koppla på mål, nyckeltal och åtgärder - från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter.

Säkerställ efterlevnad av ramverk

Det samlade underlaget resulterar i en hållbarhetsrapport som skapar förutsättningar att möta de rapporteringskrav som er verksamhet lyder under. Tidsbesparande och enkelt!

En komplett lösning för arbetet med CSRD/ESRS

I Stratsys kan du arbeta med allt från dubbel väsentlighetsanalys till rapportering på ett systematiskt och effektivt sätt.

 • Genomför dubbel väsentlighetsanalys
 • Tydliggör strategi och nyckeltal
 • Visualisera och exekvera
 • Följ upp och sammanställ rapport
sustainability-workflow-stratsys-se

Några av våra nöjda kunder

vectura_logotype2
Wastbygg-gruppen-logotyp
domstolsverket
consto_logo-1
nacka-black

Få stöd för flera ramverk och standarder

I Stratsys kan du arbeta med insamling och analys av ESG-data, med utgångspunkt i flera internationella ramverk och standarder, utöver direktivet CSRD. Du kan även komplettera med fler produkter för att fördjupa arbetet ytterligare och uppnå tydliga synergieffekter.

sustainaility-framework-stratsys (1)

CSRD/ESRS

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) säkerställer att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. 

Globala målen

Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbarhet utveckling syftar till att skapa en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld.

GRI

GRI står för Global Reporting Initiative och är ett ramverk för hur verksamheter kan hållbarhetsrapportera.

GHG-protokollet

Greenhouse Gas Protocol är en standard för hur verksamheter kan beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.

TCFD

TCFD står för Task Force on Climate Related Financial Disclosures och är till stöd för hur företag ska kunna identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

Varför Stratsys hållbarhetsstyrning?

 • Genomför dubbel väsentlighetsanalys
 • ESRS Upplysningskrav (GAP-analys)
 • Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet
 • Flexibel konfigurering av fler ramverk & standarder
 • Samarbeta och fördela ansvar för mål, nyckeltal och åtgärder
 • Tydliggör den röda tråden i er hållbarhetsstrategi

 • Riskhantering med stöd för analys och åtgärdsplaner
 • Följ upp och sammanställ rapport
 • Visualisera er progress i dashboards
 • Skalbart verktyg - utforma det utifrån era behov idag och imorgon
 • Lätt att integrera andra system för att samla och förenkla ert arbete
 • Etablerade partnerskap med branschens ledande rådgivningsbyråer

Effektivisera det strategiska arbetet med Stratsys AI

Stratsys AI är en funktionalitet du kan använda för att arbeta snabbare och smartare med er hållbarhetsstrategi. Genom att använda funktionaliteten kan du enkelt generera förslag på aktiviteter som kan genomföras för att uppnå ett specifikt mål. 

 • Accelerera produktiviteten
 • Fatta snabbare beslut
 • Uppnå högre kvalitet
stratsys-ai-hallbarhetsstyrning

Utöka med fler lösningar vid behov

Addera ytterligare värde och effektivitet i ditt arbete med våra tilläggsmoduler för leverantörsbedömningar och EU:s Taxonomi. Här finns även stora möjligheter att integrera med andra system.

EU:s Taxonomi

Resultatet från er taxonomiredovisning kan med fördel läggas in i Stratsys. Det ger er dels en översikt över hur ni ligger till. Men framförallt ger det ett bra flöde för att arbeta vidare med åtgärder kopplat till att förbättra hur ni ligger i linje med taxonomin.

Leverantörsbedömning

Med Stratsys finns möjlighet att göra helhetsbedömningar av era mest kritiska leverantörer utifrån organisationens kravställning och risk baserat på i vilket land samt bransch som leverantören har sin verksamhet.

Vägledning och rådgivning

Som komplement till vår hållbarhetsprodukt erbjuder vi, i samarbete med våra partners, rådgivning till dig som vill uppnå verklig förbättring och resultat.

_MG_9379

Ta kontroll över hållbarhetsarbetet idag

Låt oss berätta mer om hur du kan förbättra det strategiska hållbarhetsarbetet med Stratsys. Boka en kostnadsfri demo så kontaktar vi dig.

Stratsys-CTA-3D-arcs

Vill du veta mer? Boka gratis demo idag.