Vi hjälper er med hållbarhetsarbetet

Vi stödjer din organisation i övergången från att primärt fokusera på datainsamling till att fokusera mer på analys, strategi och genomförande. Förutom ett användarvänligt system som förenklar arbetet kan vi även bistå med expertrådgivning. 

 

Boka demo Utforska produkten
sustainability-gadgets (1)

Möjliggör verkliga framsteg

Samla arbetet på ett ställe

Genom att samla arbetet i Stratsys underlättas samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor och ger fullständig överblick över er hållbarhetsdata.

Gör strategin tydlig för alla

Kartlägg era mest väsentliga hållbarhetsfrågor och gör er strategi tydlig genom att koppla på mål, nyckeltal och åtgärder - från ledningsnivå ända ner till operativa uppgifter.

Rapportering som möter kraven

Det samlade underlaget resulterar i en hållbarhetsrapport som skapar förutsättningar att möta de rapporteringskrav som er verksamhet lyder under. Tidsbesparande och enkelt!

Få stöd för viktiga ramverk

I Stratsys kan du arbeta med insamling och analys av ESG-data, med utgångspunkt i internationella ramverk och regelverk. Du kan även komplettera med fler produkter för att fördjupa arbetet ytterligare och uppnå tydliga synergieffekter.

Globala målen
Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbarhet utveckling syftar till att skapa en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar värld.
GRI
GRI står för Global Reporting Initiative och är ett ramverk för hur verksamheter kan hållbarhetsrapportera.
GHG-protokollet
Greenhouse Gas Protocol är en standard för hur verksamheter kan beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser.
CSRD/ESRS
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) säkerställer att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. 
TCFD
TCFD står för Task Force on Climate Related Financial Disclosures och är till stöd för hur företag ska kunna identifiera sina klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter.

Varför välja Stratsys hållbarhetsstyrning?

Användarvänligt

Användarvänligt system som inte kräver regelbunden konsulthjälp.

Enkelt och transparent

Förenklar insamling och uppföljning av ESG-data från olika delar av organisationen och ger er total översikt över hållbarhetsarbetet.

Strategiskt

Ett verktyg som hjälper er fokusera mer på analys och strategisk prioritering och integrerar hållbarhet i affärsstrategin.

Engagerande

Smart filtreringsfunktion som låter rätt information nå rätt person - underlättar samarbete och samsyn i organisationen.

Lätt att komma igång

9 av 10 kunder ger vår implementering högsta betyg.

Skalbart

Väx in i verktyget och utforma det utifrån era behov.
Upptäck fler fördelar

Utöka med fler lösningar vid behov

Addera ytterligare värde i ditt hållbarhetsarbete med våra tilläggstjänster för leverantörsbedömningar och EU:s Taxonomi. I vår plattform kan vi hjälpa dig att skapa en helhet mellan olika processer, även genom att bädda in/integrera med andra system.

Leverantörsbedömning

I Stratsys finns möjlighet att göra helhetsbedömningar av era viktigaste leverantörer utifrån organisationens kravställning, leverantörens självskattning och risk baserat på i vilket land leverantören har sin verksamhet. Vår lösning passar dig med ett mindre behov och ett färre antal leverantörer att följa upp.

EU:s Taxonomi

Resultatet från er taxonomiredovisning kan med fördel läggas in i Stratsys. Det ger er dels en översikt över hur ni ligger till. Men framförallt ger det ett bra flöde för att arbeta vidare med åtgärder kopplat till att förbättra hur ni ligger i linje med taxonomin.

227 400 +

användare av Stratsys produkter och plattform.

500 +

kunder inom privat och offentlig sektor

200 +

system som går att integrera med Stratsys

Vad säger våra kunder om Stratsys?

Arom-dekor kombinerar hållbarhet och målstyrning i Stratsys
Med Stratsys får vi möjlighet att skapa en kommunikativ plattform där vi ser saker på samma sätt genom hela organisationen. Vi tror att det kommer underlätta spridningen av information i olika forum, vilket är viktigt för att göra målarbetet tillgängligt för alla. Verktyget gör det också lättare att bryta ner strategiska mål på avdelnings- och individnivå, vilket vi tror kommer bidra till ökat engagemang.
Maria Åhman
Arom-dekor
Flera myndigheter har hört av sig till oss eftersom de är intresserade av vårt miljöledningssystem och hur vi har digitaliserat arbetet. Vi är väldigt nöjda med Stratsys och vad vi åstadkommit i hållbarhetslösningen, berättar Ann. Vi har verkligen sett effekterna av att digitalisera arbetet med miljöledningen.
Ann Härelind & Peter Gustafsson
Domstolsverket

Utökat stöd i ditt hållbarhetsarbete

Som komplement till vår hållbarhetsprodukt erbjuder vi, i samarbetet med våra partners, rådgivning till dig som vill uppnå verklig förbättring och resultat. 

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer om hur Stratsys förenklar ditt hållbarhetsarbete.