Vad innebär GRI:s standard för hållbarhetsredovisning?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad innebär GRI:s standard för hållbarhetsredovisning?</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

Ska du hållbarhetsredovisa och undrar vad GRI har med saken att göra? Här reder vi ut det du behöver veta om GRI:s standard för hållbarhetsredovisning. Vi delar också med oss av tips på hur du kan applicera GRI:s riktlinjer i din egen hållbarhetsrapport – oavsett om du har krav på dig att hållbarhetsredovisa enligt GRI eller inte.

1. Vad är GRI? 

GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell, oberoende och ideell organisation vars uppgift är att stötta verksamheter i sin hållbarhetsrapportering. Idag redovisar alla statliga och många privata verksamheter i Sverige sitt hållbarhetsarbete enligt GRI: s principer. GRI har ett av världens mest använda och tillförlitliga ramverk för hållbarhetsredovisning.

Genom att följa GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning kan du försäkra dig om att din hållbarhetsrapport är trovärdig, heltäckande, transparent och tydlig. GRI:s principer är en inspirationskälla för samtliga verksamheter som vill hålla hög standard på hållbarhetsarbetet, vare sig man har krav på sig att redovisa enligt standarden eller inte.

2. Varför GRI?

Syftet med hållbarhetsredovisning enligt GRI är att förse organisationer med ett universellt språk för rapportering av hållbarhetsarbetet. Ramverket ska hjälpa verksamheter att få insikt i och hantera sin miljö- och klimatpåverkan. Det ska även underlätta för kommunikation, synliggörande och jämförande kring insatser kopplade till hållbarhet.

GRI är ett smidigt verktyg för att skapa en hållbarhetsredovisning som uppfyller informationsbehovet såväl internt som externt. Innehållet i hållbarhetsrapporten är inte bara viktig för verksamheten i sig, utan kan även spela stor roll för externa intressenter som investerare, samarbetspartners och kunder.

Genom att vara transparent med sin hållbarhetsredovisning kan verksamheter både stärka sin employer branding, förbättra relationen med befintliga kunder och öka konkurrenskraften. GRI är en välbeprövad standard som används av flera av världens största organisationer, inom såväl privat som offentlig sektor.

3. Hur hållbarhetsredovisar man enligt GRI?

Hur du ska lägga upp hållbarhetsredovisningen beror såklart på hur just din organisation ser ut. Innehållet i hållbarhetsrapporten kan variera beroende på faktorer som hur stor verksamheten är, vilken bransch ni tillhör och vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för er.

En bra riktlinje är att börja med en så kallad intressentinvolvering, där ni för en öppen dialog med intressenterna och kartlägger vilka hållbarhetsfrågor som väger tyngst för dem. Intressenterna är personer eller organisationer som påverkar eller påverkas av er verksamhet, de kan vara interna eller externa.

Intressentinvolveringen kan göras på olika sätt, till exempel genom workshops, enkätundersökningar eller intervjuer (i grupp eller enskilt). Resultatet lägger grunden för en transparent, tydlig och trovärdig hållbarhetsrapport.

Rivstarta ditt hållbarhetsarbete!

Vi har sammanställt GRI:s riktlinjer i en enkel och smidig guide som vi kallar:
10 principer som hjälper dig att hållbarhetsredovisa. 

Ladda ner guiden: GRI:s 10 principer som hjälper dig att hållbarhetsredovisa