Agenda 2030 / Blogginlägg • 5 min lästid

Vad är Agenda 2030?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vi har nog aldrig pratat så mycket hållbarhet som vi gör idag. Det är ju ett område som omfattar allt i princip och det är inte alltid helt lätt att hänga med i svängarna, för det finns många olika begrepp och termer.

Definitionen av Agenda 2030 och de globala målen

Många har nog hört om Agenda 2030 och de globala målen, men vad agendan faktiskt innehåller och vilka alla de här målen är, det har desto färre koll på. Därför tänkte jag ägna det här blogginlägget åt just Agenda 2030 och de globala målen.

Så jag tänkte börja med några vanliga funderingar kring det här:

 • Varför heter det Agenda 2030? Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Och därifrån kommer förkortningen Agenda 2030.
 • Handlar de globala målen bara om miljö och klimat? Nej, de globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
 • Hur många globala mål finns det? Det är 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål och som mäts med hjälp av 230 nyckeltal.
 • Vilka gäller Agenda 2030? Alla 193 av FN:s medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå målen.

För den som vill läsa in sig på alla globala mål och dess delmål så kan jag rekommendera www.globalamalen.se som har samlat information på ett pedagogiskt vis.

Prova_30_03Det som är värt att lyfta fram med Agenda 2030 och de globala målen är att det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det sägs vara den mest inkluderande och transparenta processen i FN:s historia.

Det finns fyra övergripande syften vi vill nå med de globala målen:

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Att främja fred och rättvisa
 • Att lösa klimatkrisen

Så, hur ska vi göra för att nå målen och de här fyra övergripande syftena? Hm... ja den som sitter inne på det exakta svaret på den frågan hade jag gärna velat träffa. Och vi alla önskar väl att det svaret fanns.

Om vi tar Sverige som exempel, är det tänkt att fungera ungefär såhär:

 • I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Och det finns två statsråd som ansvarar för det nationella och det internationella genomförandet av Agenda 2030.
 • Alla myndigheter ska såklart bidra till de globala målen och redan 2016 fick 86 myndigheter lämna rapporter till regeringen över hur de såg att de bäst kan bidra till målen.
 • Alla kommuner och regioner har en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen. Detta blir särskilt tydligt eftersom många av deras grunduppdrag enligt lag är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan.
 • Näringslivet har en mycket stor del av ansvaret i omställningen till ett hållbart samhälle, och fler och fler har börjat rapportera utifrån de globala målen, men det är långt kvar såklart.
 • Ifall och hur de globala målen uppnås beror också i stort på engagemanget från andra aktörer i samhället, såsom frivilligorganisationer, fackliga organisationer och akademi.
 • Såklart, sist men inte minst, konsumenten och invånaren. Vi alla som kan styra och välja utifrån vår plånbok och vår röstsedel, för att påverka näringsliv och politiker.

Så, summa summarum, det är alla vi tillsammans som behöver gå ihop, samarbeta, påverka och engagera för att vi ska kunna nå de globala målen. Det finns ingen tid att förlora, så lika bra att börja! 

Vill du ha mer tips på hur du kommer igång med arbetet med Agenda 2030? Kolla in vår guide ”Kom igång med Agenda 2030 idag – effektivisera och nå de globala målen”. Du kan ladda ner den via knappen nedan!

Ladda ner guiden här