Vad är Agenda 2030?

numbers-on-a-desk
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

Vi har nog aldrig pratat så mycket hållbarhet som vi gör idag. Det är ett område som omfattar i princip allt och det är inte helt lätt att hänga med i svängarna, för det finns många olika begrepp och termer.

Definitionen av Agenda 2030 och de globala målen

Många har nog hört om Agenda 2030 och de globala målen. Desto färre har koll på vad agendan faktiskt innehåller och vilka målen är. Det här blogginlägget går igenom Agenda 2030 och de globala målen.

Några vanliga funderingar kring Agenda 2030:

 • Varför heter det Agenda 2030? Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Och därifrån kommer förkortningen Agenda 2030.
 • Handlar de globala målen bara om miljö och klimat? Nej, de globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
 • Hur många globala mål finns det? Det är 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål och som mäts med hjälp av 230 nyckeltal.
 • Vilka gäller Agenda 2030? Alla 193 av FN:s medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå målen.

För den som vill läsa in sig på alla globala mål och dess delmål så rekommenderas www.globalamalen.se som har samlat information på ett pedagogiskt vis.

Agenda 2030 och de globala målen är att det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det sägs vara den mest inkluderande och transparenta processen i FN:s historia.

Det finns fyra övergripande syften med de globala målen:

 • Att avskaffa extrem fattigdom
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Att främja fred och rättvisa
 • Att lösa klimatkrisen

Så hur gör vi för att nå de globala målen?

Om vi tar Sverige som exempel, är det tänkt att fungera ungefär så här:

 • I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Och det finns två statsråd som ansvarar för det nationella och det internationella genomförandet av Agenda 2030.
 • Alla myndigheter ska såklart bidra till de globala målen och redan 2016 fick 86 myndigheter lämna rapporter till regeringen över hur de såg att de bäst kan bidra till målen.
 • Alla kommuner och regioner har en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen. Detta blir särskilt tydligt eftersom många av deras grunduppdrag enligt lag är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan.
 • Näringslivet har en mycket stor del av ansvaret i omställningen till ett hållbart samhälle. Fler och fler har börjat rapportera utifrån de globala målen, men det är långt kvar.
 • Ifall och hur de globala målen uppnås beror också i stort på engagemanget från andra aktörer i samhället, såsom frivilligorganisationer, fackliga organisationer och akademi.
 • Sist men inte minst, konsumenten och invånaren. Vi alla som kan styra och välja utifrån vår plånbok och vår röstsedel, för att påverka näringsliv och politiker.

Med andra ord är det alla vi tillsammans som behöver gå ihop, samarbeta, påverka och engagera för att vi ska kunna nå de globala målen. Det finns ingen tid att förlora, så lika bra att börja! Läs mer om hur du kan jobba långsiktigt med Agenda 2030.