Om Agenda 2030 och de globala målen

numbers-on-a-desk
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

Genom att förena sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter syftar Agenda 2030 till att säkerställa en balanserad och hållbar utveckling för alla. I det här blogginlägget får du veta mer om Agenda 2030 och hur din organisation kan arbeta långsiktigt för att nå de globala målen.

Den 25 september 2015 antog FN generalförsamling den historiska resolutionen "Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling". Denna agenda anses vara den mest ambitiösa och inkluderande handlingsplan för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder.

Med 17 globala mål och 169 delmål adresserar den de mest angelägna globala utmaningarna, från att utrota fattigdom och hunger till att bekämpa klimatförändringar och främja fred och rättvisa. Målen är integrerade och odelbara och balanserar de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling. Alla 193 FN-medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå dessa mål.

Hur når vi de globala målen?

Om vi tar Sverige som exempel, är det tänkt att fungera ungefär så här:

  • I Sverige är alla statsråd i regeringen ansvariga för genomförandet av Agenda 2030 inom sina respektive ansvarsområden. Och det finns två statsråd som ansvarar för det nationella och det internationella genomförandet av Agenda 2030.
  • Alla myndigheter ska såklart bidra till de globala målen och redan 2016 fick 86 myndigheter lämna rapporter till regeringen över hur de såg att de bäst kan bidra till målen.
  • Alla kommuner och regioner har en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen. Detta blir särskilt tydligt eftersom många av deras grunduppdrag enligt lag är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan.
  • Näringslivet har en mycket stor del av ansvaret i omställningen till ett hållbart samhälle. Fler och fler har börjat rapportera utifrån de globala målen, men det är långt kvar.
  • Ifall och hur de globala målen uppnås beror också i stort på engagemanget från andra aktörer i samhället, såsom frivilligorganisationer, fackliga organisationer och akademi.
  • Sist men inte minst, konsumenten och invånaren. Vi alla som kan styra och välja utifrån vår plånbok och vår röstsedel, för att påverka näringsliv och politiker.

Med andra ord är det alla vi tillsammans som behöver gå ihop, samarbeta, påverka och engagera för att vi ska kunna nå de globala målen. Det finns ingen tid att förlora, så lika bra att börja! 

Så jobbar du långsiktigt med Agenda 2030

I den här guiden får du veta hur du kan effektivisera arbetet med Agenda 2030 på din arbetsplats och jobba långsiktigt för att nå de globala målen.

Ladda ner guide

agenda-2030-guide-1-thumbnail