https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/1330x636_Ulrika_Lundin.jpg
Webinarvideo

Webinarvideo - Så arbetar Ronneby kommun med resursplanering

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hur skapar vi bättre förutsättningar för skolorganisationen?  

I denna webinarvideo berättar Ulrika Lundin, Rektor i Ronneby kommun, hur de tagit hjälp av Stratsys för att arbeta med sin resursplanering i grundskolan. Du får ta del av vägen från manuellt arbete till ett visuellt digitalt verktyg. Stratsys resursplanering skapar möjligheter att effektivt planera din skolorganisation med en överblick över budget, personal, lärarbehörighet och tjänsteplanering på samma plats.

Du får ta del av:

  • Ett praktiskt exempel på hur en kommun skapat möjlighet för sina rektorer att arbeta likvärdigt med resursplaneringen
  • Hur de kom igång med arbetet i verktyget
  • Hur man som rektor kan arbeta utifrån grundläggande behov och minska fokus på tradition och kultur
  • Hur vi kan förenkla dialog kring tjänsteplanering med medarbetare genom en tydlig och visuell plan
  • Ett sätt att spara mycket tid genom att allt finns på ett ställe (personal, behörighet, lön, undervisning, uppdrag etc.)
  • Lärdomar och tips till dig som vill sätta igång med verktyget

ulrika-goucher200x200_alfa
Ulrika Goucher
Sales Consultant 
ulrika.goucher@stratsys.se
+4670 429 34 60

 

Se webinarvideon