https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Digitaliseringen_Inom_1.jpg
Guide

Ladda ner vår rapport Digitalisering i kommun

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Framtiden är här. Och den är föga överraskande, digital. Men det handlar inte bara om internet och sociala medier, det handlar om ett helt nytt sätt att tänka på kring risker, möjligheter, problemlösning och tillgängliggörande av välfärdstjänster.

Digitaliseringen_Inom_2

Vi har intervjuat tre kommuner runt om i Sverige för att få lite inblick i hur de tänker och prioriterar utifrån digitaliseringens utmaningar. Det har alltså blivit dags att ta tempen på det digitaliseringsarbete som pågår i Sveriges kommuner.

Ladda ner rapporten