https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2714638/Website/svg/illustrations/information-security.svg
Webinar

Informationshantering i DIGFrame med Naturvårdsverket

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Naturvårdsverket berättar om sitt införande och arbete kring informationshantering

Vi går igenom hur du kan hjälpa din organisationen att förbättra ert informationssäkerhetsarbete genom ett digitalt verktyg. Många av er arbetar säkert redan med informationssäkerhet i mer eller mindre utsträckning. Naturvårdsverket berättar om sitt arbete med att översätta sitt informationssäkersmodell till en digital plattform.

Webinaret innehåller följande:

  • Lär dig hur du kan digitalisera informationssäkerhetsarbetet
  • Möjligheter att arbeta efter en färdig modell eller anpassa din organisations befintliga arbetssätt
  • Ett dynamisk verktyg för hela organisationen

 Martin-Bredahl-200x200-1 

Martin Bredahl 
Partner Manager – Team Partner/Integration 
martin.bredahl@stratsys.se 
+4673 923 2771 

Se webinarvideo om informationssäkerhet