https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Lisa_Amanda_1.png
Video

Egenkontroller utan krångel

I den här videon delar vi med oss av framgångsrika exempel från våra Stratsyskunder.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och andra beslut är många verksamheter ålagda att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Egenkontroller är ett centralt verktyg som stöd för det fortlöpande förbättringsarbetet och kan bestå av tex dokumentationsgranskning, hygienronder eller andra typer av interna kvalitetsrevisioner.

Extern revision förekommer också men rent praktiskt genomförs ofta arbetet genom att verksamheter själva går igenom olika checklistor, svarar på frågor och utför självskattning i olika formulär.

Flera av våra befintliga kunder har identifierat utmaningen med att få till egenkontroller utan ett IT-stöd och har därför valt att använda Stratsys plattform för att skapa välfungerande arbetssätt som genomsyrar hela organisationen. I den här videon delar vi med oss av framgångsrika exempel från våra Stratsyskunder.

Du får bland annat ta del av:

  1. Hur din organisation kan komma igång med arbetet av era egenkontroller
  2. Viktiga framgångsfaktorer hos de kunder som har lyckats
  3. Visning av produkten för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på egenkontroller

Se video