Skolans kvalitetsarbete / Resursplanering / Skola & utbildning • 5 min lästid

Åmåls kommun

kundcase

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Åmåls kommun har varit Stratsyskunder sedan 2012 och jobbar sedan tidigare med den övergripande verksamhetsplanen i Stratsys. När kommunen nu genomför en större satsning på skolan har man valt att utöka användandet av Stratsys och införa Resursplanering för grundskola och Skolans systematiska kvalitetsarbete i organisationen. De vill genom de nya modellerna få till en tydligare styrning av skolan inom kommunen. I förlängningen tror man att detta kommer att bidra till en ökad kvalitet för både elever och lärare.

En viktig del i Åmåls kommuns satsning på skolan är införandet av ett IT-system som underlättar rektorsuppdrag kring styrning och ledning av skolorganisationen.  

 För att uppnå ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen såg vi nyttan med att ha en likartad arbetsyta som gör det enklare att sammanföra olika arbetsmoment till en helhet med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för rektorernas administrativa arbete.  Catrin Eriksson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Åmåls kommun. 

- Rektorerna var tydliga med att de inte ville ha något ytterligare system att arbeta med. Behovet är ett system som underlättar arbetet och som möjliggör att vi kan läsa över data från de redan befintliga systemen. Detta för att få allt samlat på ett ställe och på så sätt få en bra överblick, berättar Catrin Eriksson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen.

- För att uppnå ett mer enhetligt arbetssätt inom kommunen såg vi nyttan med att ha en likartad arbetsyta som gör det enklare att sammanföra olika arbetsmoment till en helhet med syfte att skapa likvärdiga förutsättningar för rektorernas administrativa arbete fortsätter Catrin Eriksson.

Genom att flytta in arbetet med skolans resursplanering i Stratsys hoppas man kunna bidra till ett gemensamt språk och arbete som möjliggör en tydligare dialog mellan rektorer och ekonomer kring tjänstefördelningen.

- Vi har tidigare upplevt en problematik kring att rektorerna och ekonomerna talar olika språk. Rektorerna går ofta ned på individnivå när de talar om tjänstefördelningen medan ekonomerna är mer intresserade av kostnaderna per funktion innan man går vidare ned på individnivå. Här ser vi att Stratsys verktyg Resursplanering för grundskola kan hjälpa oss synliggöra resurser och underlätta den dialogen. Vi tror att detta kommer göra att vi kan börja arbeta med resurserna på ett mer effektivt sätt, samtidigt som rektorerna får ett stöd som gör hanteringen av organisationsplaneringen enklare, berättar Catrin Eriksson.

Satsningen på skolans utveckling i Åmåls kommun innebär förutom införandet av Resursplanering för grundskola också införandet av en ny modell för det systematiska kvalitetsarbetet. När Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola var valet av Stratsys som IT-stöd naturligt.

- Eftersom vi använder Stratsys sedan tidigare och har använt Stratsys för Barn- och utbildningsförvaltningen vet vi med oss att vi kan tidseffektivisera vårt arbete i Stratsys när det gäller att sammanställa information och ta fram rapporter. Man slipper klippa och klistra från olika dokument och kan i stället aggregera upp relevant information från underliggande enheter, säger Catrin Eriksson.

Då kommunen arbetat i Stratsys sedan 2012 visste man vad man önskade av den nya strukturen i Stratsys.

- Vi vill skapa en fungerande struktur som är mer anpassad efter de nationella styrdokument som vi nu vill fokusera på. Vi utvecklar nu arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet genom att arbeta fram en ny modell med fokus på olika nivåer i systemet där vi även ska kunna utveckla och stötta de medarbetare som ska arbeta i modellen, avslutar Catrin Eriksson.

Läs mer om våra produkter Resursplanering för grundskolan och Skolans systematiska kvalitetsarbete.

 
  • Utmaningen
    Tydligare styrning av skola med ökad kvalitet för både elever och lärare.
  • Lösningen
    Resursplanering från Stratsys med nya styrmodeller.
  • Resultatet
    Synligare resurser och underlättad dialog ledde till ökad kvalitet för alla!