Kompetensförsörjning • 4 min lästid

Rätt kompetens på rätt plats med effektiv kompetensförsörjning

blogg
Alla Blogg Event Kundcase Nyheter Videos Produkt Guider
|Efter ämne

Riktar vi blicken framåt står kompetensförsörjning högt på de flesta organisationers agendor idag. Många organisationer står inför utmaningen att kompetensförsörja sina verksamheter för att trygga framtidens välfärd. Detta är till följd av bland annat de stora pensionsavgångar vi ser framöver, snabbt åldrande befolkning, snabb teknisk utveckling och digitalisering. Vi hör det och vi ser det, men vad gör vi åt det?

Målsättningen är att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare med tillgång till rätt kompetens både idag och imorgon! Jag skulle säga att kompetens är organisationens viktigast beståndsdel idag.

Kompetensförsörjningsprocessen – vad innebär den?


Enligt Svensk Standard syftar kompetensförsörjningsprocessen till att säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens faktiska behov idag men framförallt imorgon. Detta innebär att utifrån uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens så att verksamheten utvecklas på både kort och lång sikt. En välfungerande kompetensförsörjning handlar enkelt uttryckt om att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid och i rätt omfattning.

”Det finns ett stort behov av kompetensutveckling på arbetsmarknaden, inte minst för de som redan är yrkesverksamma.” /Dagens Samhälle

Det kan låta enkelt i teorin, men i praktiken hör och ser jag att detta är en riktig utmaning. Därmed än viktigare att arbeta strukturerat och systematiskt med för att nå önskade resultat. Så vart ska man börja för att komma igång?

För att uppnå önskade effekter av arbetet med kompetensförsörjning, alltså ha rätt kompetens på rätt plats när vi behöver den, gäller det att skapa sig en tydlig överblick över både sina resurser och sina behov. För att åstadkomma detta är det av största vikt att det finns ett enhetligt och systematiskt arbetssätt med en tydlig ansvarsfördelning i organisationen för att kunna kartlägga dessa delar genom hela organisationen.

Vill du veta mer om hur just din organisation kan digitalisera er kompetensförsörjning? Ta del av en kostnadsfri demo här.  

Kompetensförsörjningsprocessens 4 steg


1. Kompetensanalys

Kompetensanalysen skapar en överblick över organisationens tillgång och behov av kompetens genom att inom planerade intervall identifiera organisationens kort- och långsiktiga kompetensbehov för att kunna hantera och möta förändringar internt och externt. Analysen innefattar även att kartlägga den befintliga kompetensen, för att få syn på kompetensgapet mellan kompetensbehov och befintlig kompetens. Här behövs chefernas arbete ske strukturerat.

 

2. Kompetensplanering

För att förebygga potentiella kompetensgap skapas planer med kompetensmål och aktiviteter för att tillgodose behoven av kompetens. Mål tas fram både på kort- och långhorisont, exempelvis på 2 och 5 års sikt, och aktiviteter tas sedan fram utifrån kompetensmålen för att:

  • Attrahera medarbetare
  • Bemanna organisationen
  • Utveckla och behålla kompetens
  • Avveckla och avsluta kompetens

3. Genomförande

När förutsättningarna finns på plats och en plan för vad som ska göras är framtagen, ska arbetet också genomföras. De aktiviteter som ska utföras kan sträcka sig över längre tid och för att säkerställa att saker och ting blir gjorda har vi på Stratsys sett vikten av att ansvaret tydliggörs i organisationen och utvecklingen följs över tid för att nå de resultat vi önskar.

4. Utvärdering

Att utvärdera det arbete som gjort genom att följa upp måluppfyllelsen och utfall av genomförda aktiviteter, är vägen till framgång för att på nytt kunna prioritera och förstå vilka som är de bästa lösningarna och metoderna för oss. Här lär vi oss som organisation.

Sammanfattningsvis

Kompetensförsörjning i Stratsys stöttar er arbetsprocess genom att skapa en tydlig struktur för hela organisationen som bidrar till ett kontinuerligt förbättringsarbete med analys och utvärdering, vilket leder till att säkerställa långsiktig kompetens.

Läs mer om vår produkt för att stödja er kompetensförsörjningsprocess här.

 

Senaste nytt från oss direkt till din inbox varje månad