Plattformsuppdateringar - oktober 2023

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - oktober 2023</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
2 min

Stratsys App - Pushnotiser & förbättrat aviseringscenter

Stratsys App är det självklara valet för alla som vill förenkla sitt arbetsliv. Du kan enkelt följa upp dina mål och aktiviteter när som helst, var som helst. Uppdatera mötesagendan på bussen eller avsluta uppgifter på din Do board på vägen hem från gymmet.

MicrosoftTeams-image (21) 1

För att underlätta ditt arbete och se till att du inte missar några viktiga händelser i Stratsys så är det nu möjligt att få pushnotiser i appen för IOS för följande händelser:

  • Tillagd på en Do board
  • Ansvarig för en uppgift i Do board
  • Kommenterat på en uppgift i Do board
  • Påminnelse dagen innan sista dag för rapportering (Att-göra-listan)

Ladda ner appen!

Förbättringar Dynamisk 3-partsinbäddning

Vi har gjort flera förbättringar i vår integrationstjänst Dynamisk 3-partsinbäddning som ökar möjligheten att få till bättre och ännu mer relevanta inbäddningar av externa sidor:
  • Vitlistning av värd-adresser​: Det är nu möjligt att lägga till värd-adresser som ”betrodda” vilket möjliggör vidare navigering i källsystemet
  • Periodstöd för inbäddning i objekt/noder: När en extern sida bäddas in direkt i ett objekt/nod går det nu att få med parametrar som gör att innehållet anpassas om perioden ändras i uppföljningsfönstret
  • Versionsstöd: Inbäddningen stödjer nu att hämta olika länkar för enhets-id beroende på vilken version användaren befinner sig i

 

Förbättringar av beskrivningsfält

För att dokumentera information i fritext på objekt/noder används funktionen "beskrivningsfält". Beskrivningsfälten för mått och aktiviteter har nu förbättrats så att de bättre kan anpassas för olika enheter i organisationen och på så vis bli mer relevanta för respektive enhet.

Läs mer om hur du kan använda förbättringarna i manualen under rubriken "Typ av beskrivningsfält".

Namnbyte från "Risknummer" till "Matrisnr"

Vi har bytt namn på nodegenskapen "Risknummer" till "Matrisnr" för att förtydliga hur egenskapen och numreringen är tänkt att användas. Matrisnumret är tänkt att visas tillsammans med matrisen och utgöra en referens i tabellen till riskerna som visas i matrisen. Det är inte tänkt att användas som ett unikt ID-nummer för varje risk.

I vår manual hittar du mer information om både egenskapen "Matrisnr" och funktionen "Serienummer" som kan kompletteras med för att möta behovet av att ge varje risk ett unikt ID-nummer.

Förbättrad sortering av risker utifrån numrering

Vi har förbättrat hur risker sorteras i vyer och rapporter när egenskapen "Matrisnr" används. Nu sorteras alltid risker i numerisk ordning, oberoende av vilken sorteringsinställning som används i vyn. Förbättringen gäller både för vyer och rapporter. 

Impersonering av användaradministratörer

Användaradministratörer kan nu impersonera andra användaradministratörer om dessa tillhör samma eller underliggande enheter i organisationsträdet. Detta är särskilt användbart i stora organisationer där ansvaret för användarhantering är fördelat till användaradministratörer.

Läs mer om impersonering eller kontakta din kundansvarige om du vill veta mer om hur ni kan använda funktionen.

 

Ny vy och nytt fönster för att skapa & ändra objekt

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.
 
I juni månad lanserades en ny version av produkten Risk & Kontroll med en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation (t.ex. risker och korrigerande åtgärder). Här kommunicerar vi de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för de båda funktionerna.

Nytt fönster för måttinställningar (Beta)

Inom ramen för utvecklingen av ett nytt fönster för att skapa och ändra objekt så har turen kommit till att förbättra framtagande och hantering av mått i plattformen. Mått och KPI:er är en av de mest komplexa och kraftfulla delarna i våra produkter och fokus för utvecklingen ligger därför på att förenkla och effektivisera skapande av mått samt inrapportering av större datamängder.

image 23

Den första versionen av måttinställningarna är nu släppt i form av en Beta-version vilket innebär att funktionaliteten är begränsad men utökas hela tiden. Följande funktioner finns att tillgå redan nu:

  • Möjlighet att se och redigera data
  • Möjligt att se inställningar för statusfärg samt trend

 

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Notiser vid inkomna resultat

För att underlätta för ansvariga personer när ett resultat från ett ombud har kommit in för utvärdering får nu 1:a linjens chefer en notis när ett resultat från en checklista kommit in. Notisen visas i aviseringscentret tillsammans med övriga notiser från Do board, Meetings och årshjul. image 25

Läs mer om funktionen i vår manual.