Administration av Användare
  1. Manual
  2. Administration av Användare

Impersonera användare

Vem får impersonera och vad kan man göra när man impersonerar en användare?

Beskrivning
Impersonera är en funktion som ger administratörer möjligheten att se Stratsys ur den impersonerade användarens perspektiv för att lättare kunna bistå användaren om den stöter på problem i sitt arbete i Stratsys.
Behörighetskrav/Förutsättningar
För att kunna impersonera användare så behöver man vara Lokala administratörer eller Globala administratörer i databasen samt innehar rollen Användaradministratör eller Superadministratör i Plattformen. 
Läs mer om roller i plattformen i denna manualartikel: Extra roller för plattformsadministration / användaradministration


Begränsningar

Det går aldrig att Impersonera till sig högre behörighet i Stratsys, detta innebär att det bara går att Impersonera användare som har samma eller lägre behörighet än man själv har.


Exempelvis så kan inte en Lokal administratör impersonera en Global administratör eller en användare på en organisatorisk enhet där man inte själv har några rättigheter. Om man inte har samma eller högre behörighet så syns helt enkelt inte alternativet att impersonera.

Impersonering fungerar inte i Plattformen, Hjälpcentret eller i Meetings, här känner systemet av vem som är inloggad i grunden och man ser vad man själv har behörighet att se.

Bra att tänka på
Impersonering avslutas inte automatiskt när man stänger ner Stratsys utan nästa gång du loggar in i Stratsys så är impersoneringen fortfarande aktiv. Detta kan ställa till det då de ändringar eller rapporteringar man gör ser ut att vara gjord av personen man Impersonerar och att man bara har de rättigheter som den man impersonerar har. Vi rekommenderar därför att ni alltid avslutar impersoneringen så fort ni har klara med ärendet som krävde impersonering. Uppe i högra hörnet visas en symbol istället för dina initialer (eller bilden om ni har Office365 integrationen) när man impersonerar.Avsluta impersoneringen görs genom att klicka på symbolen och välja "Avsluta impersonering".