Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Beskrivningsfält

Skapa, ändra, ta bort och arbeta med Beskrivningsfält

Skapa ett nytt beskrivningsfält

Välj beskrivningsfält för kolumner

Ta bort ett beskrivningsfält

Ett beskrivningsfält används för att förklara för användarna hur det är tänkt att olika styrmodellskolumner ska användas.

Det kan exempelvis vara en förklaring till hur det är tänkt att fältet för Syfte ska användas i en speciell textkolumn eller vilka aspekter ni anser vara viktigast när en mätmetod ska beskrivas. Det går att använda samma beskrivningsfält för noderna i en eller flera styrmodellskolumner.

I exemplet nedan visas en måttnod som har beskrivningsfältet "Beskrivning". Beskrivningsfältet har i sin tur en egen beskrivning/hjälptext som visas då man klickar på frågetecknet (blå ruta i bilden nedan).

Beskrivningsfälten visas också i uppföljningsfönstret under fliken "Information":


Skapa ett nytt beskrivningsfält

Gå till menyn Beskrivningsfält i administrationen.

Scrolla längst ner på sidan och skriv in namnet på det nya beskrivningsfältet samt en eventuell beskrivning och spara sedan.

Om beskrivningsfältet skall vara obligatoriskt klickar du på den grå checkboxen, vilket gör att en text måste skrivas för att noden skall gå att spara. Detta kan vara praktiskt om beskrivningsfältet ofta missas att fyllas i.

Klicka på knappen Välj beskrivningsfält för kolumner för att välja var det nya beskrivningsfältet ska visas i verktyget.

Ändra ett beskrivningsfält

Ändra Namn- och Beskrivningsfälten: Klicka i texten och editera direkt - glöm inte att spara.

Ändra "Synlig för noder i dessa kolumner": Scrolla längst ned och klicka på "Välj beskrivningsfält för kolumner".

Ändra obligatorisk: Klicka direkt på checkboxen - glöm inte att spara.

Välj beskrivningsfält för kolumner

Längst ner på sidan hittar du Välj beskrivningsfält för kolumner. Här väljer du  vilka beskrivningsfält som ska visas för alla noder i en specifik styrmodellskolumn.

Börja med att välja styrmodell i dropdownlistan och klicka sen på Skiftnyckeln vid den kolumn som du vill ändra beskrivningsfält för.   

Markera ett eller flera beskrivningsfält i listan "Tillgängliga" och flytta över dem till fältet "Valda" genom att klicka på pilarna, eller tvärt om om du vill ta bort beskrivningsfält och spara sedan.

   
 
Byta ordning på / sortera beskrivningsfält
Klicka på "Välj beskrivningsfält för kolumner" som du hittar längst ner på sidan. Markera beskrivningsfältet i listan till höger och byt ordning med piltangenterna enligt bild och spara sedan.
Ta bort ett beskrivningsfält

Att ta bort ett beskrivningsfält kan innebära två olika saker. Antingen vill du dölja beskrivningsfältet i noder som hör till en speciellt styrmodellskolumn eller så vill du radera hela beskrivningsfältet och dess beskrivningstext på alla ställen i hela verktygsfältet där det används.

OBS! Det är inte möjligt att ångra en borttagning av ett beskrivningsfält så prata gärna med er konsult ifall du känner dig osäker kring hur du vill att borttagningen ska gå till och påverka systemet. 

Dölj ett beskrivningsfält i en styrmodellskolumns alla noder
Se Välj beskrivningsfält för kolumner.

OBS! Om du väljer att inte visa ett beskrivningsfält i en styrmodellskolumn och sen ångrar dig och lägger till det igen återfår du dina tidigare beskrivningar i de aktuella noderna.

Radera ett helt beskrivningsfält
Klicka på papperskorgen längst ut till höger o beskrivningsfältet. Tänk på att beskrivningsfältet och alla de beskrivningar som lagts till i olika noder som använt detta beskrivningsfält kommer att tas bort. Om detta är vad du önskar klickar du på papperskorgen och scrollar sedan ner samt sparar.