Gemensamma inställningar för alla nodtyper
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Gemensamma inställningar för alla nodtyper

Beskrivningsfält

Skapa, ändra, ta bort och arbeta med Beskrivningsfält

Skapa ett nytt beskrivningsfält

Välj beskrivningsfält för kolumner

Ta bort ett beskrivningsfält

Ett beskrivningsfält används för att förklara för användarna hur det är tänkt att olika styrmodellskolumner ska användas. Det kan ex. vara en förklaring till hur det är tänkt att fältet för Syfte ska användas i en speciell textkolumn eller vilka aspekter ni anser vara viktigast när en mätmetod ska beskrivas. Det går att använda samma beskrivningsfält i noderna i en eller flera styrmodellskolumner.

I exemplet nedan visas Ändrafönstret i en måttnod som har tre olika beskrivningsfält: SyfteMålvärde och Mätmetod och rutin. Beskrivningsfälten visas i en blå hjälpruta när användaren pekar på ett beskrivningsfält och sen klickar på Frågetecknet.

mceclip0.png

Beskrivningsfälten kan även hittas i uppföljningsfönstret under fliken Information. Se ex. nedan.

mceclip2.png


Skapa ett nytt beskrivningsfält

Vill du skapa ett nytt beskrivningsfält börjar du med att ställa dig på sidan Beskrivningsfält. Raden för att lägga till beskrivningsfält visas längst ner på sidan och där skriver du in namnet på det nya beskrivningsfältet och en eventuell beskrivning.  (Hjälptexten kommer att visas i Ändra- och Rapporterafönstret via de blå Frågetecken som visas när du för muspekaren över ett beskrivningsfält.) Klicka på knappen Spara för att spara textfältet.

mceclip3.png

Du kan även välja om Beskrivningsfältet skall vara obligatoriskt genom att bocka i checkikonen, detta kan vara praktiskt om beskrivningsfältet ofta missas att fyllas i, vilket då ger att man inte kan spara utan att ha fyllt i beskrivningsfältet. 

Gå sedan vidare till Välj beskrivningsfält för kolumner för få möjlighet att välja var det nya beskrivningsfältet ska visas i verktyget.

Ändra ett beskrivningsfält

För Namn- och Beskrivningskolumnerna kan du ställa dig direkt i texten och editera denna. För kolumnen "Synlig för noder i dessa kolumner" scrollar du längst ned och klickar på "Välj beskrivningsfält för kolumner", för kolumnen obligatorisk kan du markera/avmarkera genom att klicka på bocken.  För att spara dina förändringar klicka på Spara längst ned till höger. 

Välj beskrivningsfält för kolumner

Nedanför listan med beskrivningsfält hittar du alternativet Välj beskrivningsfält för kolumner. Klickar du där öppnas ett fönster där du kan ställa in precis vilka beskrivningsfält som ska visas i alla noder i en specifik styrmodellskolumn. Börja med att välja styrmodell i dropdownlistan och klicka sen på Skiftnyckeln vid den kolumn som du vill ändra beskrivningsfält för.   

    mceclip4.png
En lista med alla tillgängliga beskrivningsfält visas i fältet Tillgängliga. Du markerar en eller flera beskrivningsfält i listan och flyttar över dem till fältet Valda genom att klicka på pilarna som syns i exempelbilden till höger. Du kan också flytta en beskrivning i taget med dubbelklick.
  
Byta ordning på beskrivningsfält
Det är även hit du går om du vill att beskrivningsfälten ska visas i en annan ordning i ändraläget. Markera beskrivningsfältet i listan till höger och byt ordning med piltangenterna. Bilden nedan visar hur beskrivningsfälten placeras ut om de har ordningen som visas i bilden ovan.
mceclip5.png
Ta bort ett beskrivningsfält

Att ta bort ett beskrivningsfält kan innebära två olika saker. Antingen vill du dölja beskrivningsfältet i noder som hör till en speciellt styrmodellskolumn eller så vill du radera hela beskrivningsfältet och dess beskrivningstext på alla ställen i hela verktygsfältet där det används.

OBS! Det är inte möjligt att ångra en borttagning av ett beskrivningsfält så prata gärna med er konsult ifall du känner dig osäker kring hur du vill att borttagningen ska gå till och påverka systemet. 

Dölj ett beskrivningsfält i en styrmodellskolumns alla noder
Se Välj beskrivningsfält för kolumner.

OBS! Om du väljer att inte visa ett beskrivningsfält i en styrmodellskolumn och sen ångrar dig och lägger till det igen återfår du dina tidigare beskrivningar i de aktuella noderna.

Radera ett helt beskrivningsfält
Klicka på papperskorgen längst ut till höger o beskrivningsfältet. Tänk på att beskrivningsfältet och alla de beskrivningar som lagts till i olika noder som använt detta beskrivningsfält kommer att tas bort. Om detta är vad du önskar klickar du på papperskorgen och scrollar sedan ner samt sparar.