Övriga nodinställningar

Serienummer - unik numrering av objekt

Använd serienummer för att få unika nummer på kritiska objekt för stabila referenser för exempelvis riskhantering.

Förutsättningar

Uppsättning

Lägg till ny nummerserie

Visa serienummer

Bra att veta om serienummer - FAQ

Beskrivning

I vissa fall är det önskvärt att varje objekt / nod får ett unikt nummer som går att använda som en stabil referens i hänvisningar, oavsett vad objektet heter eller hur det sorteras eller numreras i olika visualiseringar. 

Ett vanligt exempel är risker. Risker får ett matrisnummer då de visas i en riskmatris, men detta nummer varierar beroende på filtrering samt i vilken riskmatris de visas just då. Matrisnumret sätts också först när risken är bedömd.

Så, när du vill åstadkomma unika nummer för till exempel risker i Stratsys är det funktionen serienummer du skall använda. 

Förutsättningar

Aktivering av serienummer sker av oss på Stratsys. Kontakta kundansvarig för att aktivera serienummer för er organisation.

Uppsättning

Du som är fullständig administratör kan skapa nummerserier i administrationen för användning av valda objekt.

Gå till Styrmodeller och välj fliken Nummerserier. I exemplet ser vi två befintliga nummerserier, en för Kontrollaktiviteter och en för risker.

Nummerserien består av ett namn, ett valfritt prefix och/eller ett suffix som visas före/efter löpnumret, samt ett löpnummer som stegas med ett för varje nytt objekt du lägger till som ingår i nummerserien. 

Löpnumret går att konfigurera med inledande nollor, så att antalet siffror blir minst det antal som du väljer. Exempelvis, om du väljer 4 siffror blir löpnumret 0001, 0002, 0003 och så vidare. Detta kan ge ett mer lättläst nummer. Om löpnumret blir större än valt antal siffror, fortsätter ändå nummerserien, exempelvis med 10000, 10001, 10002 och så vidare. 

Du bestämmer vilka styrmodellskolumner som skall använda denna nummerserie samt om nummerserien just nu skall användas (vara aktiv).

Lägg till ny nummerserie

För att skapa en ny nummerserie, tryck Lägg till. Fyll i önskade fält. Fälten beskrivning, prefix och suffix är valfria och behöver inte användas. Spara.

Din nya nummerserie visas nu, men används inte för några objekt ännu: 

Lägg till nummerserie för styrmodellskolumn

För att börja använda en nummerserie för en viss styrmodellskolumn, gå till administrationen för Styrmodeller och öppna inställningarna för den styrmodellskolumn som du vill använda nummerserien för.

Välj Nummerserie, som du hittar under Allmänt, och spara styrmodellskolumnen. 

Om flera styrmodellskolumner använder samma serienummer, så delas nummerserien mellan dessa. Varje nod får även då ett unikt nummer. 

Sätt nummer på befintliga aktiviteter

Gå tillbaks till administrationen för nummerserier. Den valda styrmodellskolumnen visas nu länkad för din nummerserie. Klicka på pennan: 

För att alla befintliga noder i styrmodellskolumnen skall få ett nummer, tryck på "Generera nummer" och bekräfta genereringen i nästa steg. Nya nummer tilldelas i samma ordning som noderna är skapade:

Visa serienummer

Serienumret syns inte som en egenskap i ändrafönstret eller uppföljningsfönstret, men egenskapen visas framför namnet i dessa fönster:

 

I vyer och rapportdelar visar du serienumret med hjälp av nodegenskapen "Serienummer": 

Exempel på visning med nodegenskap från nya vyn: 

Bra att veta om serienummer - FAQ

Vilket serienummer får nedfördelade noder / objekt?

  • Noden behåller sitt unika serienummer även på nedfördelade/kopierade objekt. En risk som finns på många nivåer har alltså samma serienummer på samtliga enheter som har denna risk.

Vad händer om jag tar bort en nod / objekt?

  • Det unika numret återanvänds aldrig, så om du tar bort en nod blir det ett "hål" i nummerserien. Nästa nod du skapar får alltid högsta nuvarande löpnummer + 1.

Kan jag filtrera och sortera på serienummer?

  • I dagsläget går det inte att filtrera eller sortera på serienummer i vyer och rapporter. Du kan dock fritextsöka på serienumret i vyer.

Vad händer om jag väljer in en nod med ett serienummer i en annan styrmodellskolumn?

  • Noden behåller sitt serienummer även som invald i en annan styrmodell.

Vad händer om jag slår av serienummer genom att ta bort nummerserien från styrmodellskolumen?

  • Befintliga noder behåller då sina nummer, men nya noder får inga nummer.

Hur får jag bort numreringen från befintliga noder?

  • Ta bort samtliga nummer via "Radera nummer" inne i ändra-läget för serienummer och bekräfta - detta går inte att ångra: