Plattformsuppdateringar - Februari 2024

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - Februari 2024</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
3 min

Här kan du läsa om den senaste månadens funktioner och förbättringar i Stratsys plattform och hur de kan hjälpa er att förbättra ert arbete och få ut ännu mer värde.

Nya funktioner

Nya standarder för statusfärger och ikoner

I förra utskicket informerade vi om att färger och ikoner som används runtom i plattformen kommer att uppdateras efter jul, där vi förra månaden uppdaterade mål och mått. Nu släpps den andra delen av uppdateringen som omfattar statusikoner och färger för aktiviteter.

Syftet med uppdateringen är att skapa enhetlighet över alla produkter i plattformen. Du kan läsa mer om vad uppdateringen innebär i nyheten Nya standarder för färger och ikoner i plattformen. Där finner du även vidare länkning till fördjupat material.

Uppdateringen släpps torsdagen den 28:e mars.

 

Uppdaterad emissionsfaktorkatalog

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Vi har utökat och förbättrat Stratsys emissionsfaktorskatalog. Arbetet är genomfört av konsultfirman 2050 och uppdateringen av katalogen sker automatiskt i hållbarhetsprodukten

MicrosoftTeams-image (57) 1

Kom ihåg att ni själva behöver byta emissionsfaktor i era nyckeltal i de fall ni vill byta till en uppdaterad faktor. Se manualartikel för hur ni går tillväga.

Stratsys App med pushnotiser - nu även för  Android!

Stratsys App är det självklara valet för alla som vill förenkla sitt arbetsliv. Du kan enkelt följa upp dina mål och aktiviteter när som helst, var som helst. Uppdatera mötesagendan på bussen eller avsluta uppgifter på din Do board på vägen hem från gymmet.

MicrosoftTeams-image (21) 1 (1)

Tidigare har appen endast haft stöd för pushnotiser för iOS. För att underlätta ditt arbete och se till att du inte missar några viktiga händelser i Stratsys så är det nu möjligt att få pushnotiser i appen även för dig som använder Android för följande händelser:

 • Tillagd på en Do board
 • Ansvarig för en uppgift i Do board
 • Kommenterat på en uppgift i Do board
 • Påminnelse dagen innan sista rapporteringsdag (Att-göra-listan)

 Ladda ner appen!

Nya vyn och nya objektfönstret

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

I somras lanserades en helt ny vy och ett nytt fönster för att skapa och ändra objektinformation. Här kommunicerar vi de större nyheter och förbättringar som löpande tillkommer för båda funktionerna. 

Nu finns funktionerna tillgängliga i den senaste produktversionen för samtliga produkter, då vi under februari uppdaterat de sista produkterna: Hållbarhetsstyrning, Systematiskt arbetsmiljöarbete och Portföljstyrning. Klicka på länkarna för att läsa mer om versionerna.

Möjlighet att kommunicera om process och arbetsmoment i vyn

Nu är det möjligt att kommunicera om er process och det specifika arbetsmoment som en vy och arbetsyta representerar. Med hjälp av funktionen kan ni underlätta arbetet för användarna genom att kommunicera syftet med både en specifik vy men också varför arbetsmomentet behövs utifrån er process. 

 • Enklare onboarding av nya användare i er process och arbetssätt
 • Möjlighet att renodla er kommunikation om er process och dess moment (vad och varför) då mer exakta beskrivningar av olika funktioner i vyn istället tillhandahålls av Stratsys under sektionen "Om vyn" (hur)
 • Möjlighet att använda rik media som stöd i kommunikationen, såsom film, bilder, text och länkar

image 167

Informationen visas i kommunikationsytan under sektionen "Hjälp" för respektive vy. Under "Om vyn" visas information och bilder kring vyns olika funktioner och hur de används, vilket möjliggör att informationen under "Hjälp" kan hållas mer renodlad och fokuserad på processen. 

Frame 801950

Läs mer om funktionen i vår manual.

Möjlighet att gruppera översikten baserat på nyckelord

Nu är det möjligt att skapa en översikt i vyn baserat på nyckelord. Tidigare har det endast varit möjligt att gruppera översikten baserat på kolumner. Syftet med funktionen är att ge översikt av vyns data med hjälp av relevanta grupperingar och perspektiv.

image 169

Då det går att ha flera grupperingar kan användaren enkelt växla i gränssnittet mellan olika grupperingar för att titta på vyns data utifrån olika perspektiv. 

Enklare och tydligare sätt att välja kopplingar och objekt

I takt med utvecklingen av nya objektfönstret går framåt så har vi sedan en tid tillbaka nu även stöd att välja- eller kopiera in objekt från andra produkter. Nu har vi tagit den funktionaliteten till nästa nivå och förenklat gränssnittet avsevärt.

 • Enklare att hitta objekt eller kopplingar i andra produkter
 • Möjligt att se mer information om ett mål, KPI eller aktivitet genom att hålla muspekaren på objektet
image 161

 

Nya visualiseringar på dashboards

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Visualisera status på era aktiviteter

Nu har vi utökat stödet för gadgeten "Total fördelning" så att det även är möjligt att visualisera aktivitetsdata. Tidigare har det endast varit möjligt att visualisera riskdata.

image 164 (1)

 • Visualisera fördelning av era åtgärders status på "Mitt arbete" eller för en viss produkt
 • Skapa en samlad översikt för era användare kring nuvarande status på ert arbete

I manualen kan du läsa mer om våra visualiseringar.


Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stöd för stickprover som ny typ av checklista

Nu har vi gjort stöd för att arbeta med stickprover som en helt ny typ av checklista. Med hjälp av stickprover kan samma checklista besvaras flera gånger. Funktionen är väldigt användbar för exempelvis egenkontroller och kontroller av journaler/- ärendegranskningar. 

image 162

Precis som för undersökningar går det även för stickprover att få en sammanfattning och översikt över resultatet per fråga för att bättre både upptäcka och kunna åtgärda systemfel.

Resursplanering gymnasiet

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stöd för undervisningsschabloner

För att ytterligare underlätta planeringen av resurser inför och under läsåret har vi nu gjort det möjligt att sätta upp undervisningsschabloner.

MicrosoftTeams-image (59) 1

En undervisningsschablon avgör hur mycket undervisning en tjänst kan innehålla. Med hjälp av detta kan du hitta lärare i din organisation som har kapacitet kvar i sin tjänst.