Ny produktversion för Hållbarhetsstyrning (2024Q1)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Hållbarhetsstyrning (2024Q1)</span>
Skriven av
Emma Albertsson
Lästid
2 min

Här kan du läsa om den nya produktversionen från februari 2024 och vilka nyheter som finns i den. Versionen syftar till att underlätta och förbättra ert arbete i produkten med stort fokus på CSRD/ESRS. Vi har även integrerat ny funktionalitet för att öka effektiviteten och förenkla användningen i stort.

Dubbel väsentlighetsbedömning  

I denna produktversion introducerar vi en ny logik för dubbel väsentlighetsbedömning för ett effektivare genomförande och fler möjligheter till visualiseringar, färre klick och bättre överblick!

Få direkt överblick och möjlighet att filtrera på väsentliga respektive icke väsentliga ämnen utifrån Konsekventiell och Finansiell väsentlighet i vår nya och förbättrade matris.

För att förenkla analysarbetet går den nya matrisen att dölja i vyn, om användaren istället vill fokusera på tabellerna med information. All filtrering som görs i matrisen återspeglas också direkt i den underliggande tabellen, vilket underlättar att snabbt kunna fokusera på den önskade informationen. 


image 119 (1)

Det är även möjligt att visualisera väsentliga respektive icke väsentliga ämnen i nya gadgets på er dashboard. Få direkt överblick på totalen i ett cirkeldiagram och se fördelningen av väsentliga/icke väsentliga ämnen mellan olika bolag inom en koncern eller enheter inom en organisation.  

 Frame 8043 (2) (1)

CSRD/ESRS-linjerad rapportmall 

För att underlätta arbetet med CSRD ytterligare lanserar vi nu en första version av en rapportmall strukturerad enligt kraven i ESRS. Mallen för denna hållbarhetsförklaring kommer att fortsätta utvecklas för att ge ett så bra stöd som möjligt vid rapportering.

Bredare CSRD-stöd med ny lösning för Due Diligence

Enligt ESRS 1 ska rapporteringsskyldiga företag arbeta aktivt med due diligence - tillbörlig aktsamhet på svenska. I vår nya lösning erbjuder vi ett övergripande stöd i form av GAP-analys enligt etablerade branschstandarder (ex. FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer) och riskhantering kopplat till att identifiera, förebygga, begränsa och redovisa negativa konsekvenser för miljö och människor i er affärsverksamhet.

Stratsys AI

Vi fortsätter utrullningen av Stratsys AI och denna gång till Hållbarhetsstyrning.

Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren uppnå en högre effektivitet och kvalitet genom att i arbetet med er hållbarhetsstrategi låta AI-funktionalitet generera tre förslag på aktiviteter som kan genomföras för att uppnå ett specifikt mål. 


image 122 (1) (1)

Ny och förbättrad vytyp för hela arbetsflödet

För att skapa ett bättre och enklare arbetsflöde har merparten av alla vyer uppgraderats till den nya vytypen som Stratsys lanserat. Den nya vytypen har ett gränssnitt som är mer intuitivt och konsekvent. Syftet är att skapa en bättre användarupplevelse med färre vyer att arbeta i. 

Förutom ett förenklat sätt att lägga in information, så innebär de nya vyerna också nya möjligheter att gruppera och sortera information, vilket underlättar för användaren att hantera stora mängder information. 

image 153 (1)

 

Nytt ändrafönster: Objektfönstret

I samband med att vi tagit fram den nya vytypen har vi också tagit fram ett nytt ändrafönster som fått nytt namn: "Objektfönstret". Med hjälp av objektfönstret är det både enklare och går snabbare att dokumentera ett objekt. Det är tex möjligt att skapa kopplade objekt direkt i objektfönstret, vilket minskar onödiga klick och leder till en ökad effektivitet. Det är även möjligt att lägga till fler kopplingar vid ett och samma tillfälle samt få en visualisering över hur objekten är kopplade till varandra 

För att ändra ett mål, nyckeltal eller aktivitet i den nya vyn klickar du direkt på objektet. Objektfönstret fälls då ut till höger i vyn. image 124 (1)

Andra nya gadgets för att förbättra överblick

I den nya produktversionen finns det ändå fler nya och förbättrade gadgets. Dessa ger er direkt överblick över ert arbete genom att tex se progress via indikatorer och aktiviteter kopplade mot era hållbarhetsmål per ESG-område. 

Frame 8042 (3) (1)


För att se mer av den nya versionen, se fördjupad produktguide
.

Vi vill såklart att ni ska få möjlighet att börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta er kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?  

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!