Hållbarhet - emissionsfaktorer

Byta emissionsfaktor i mått

Byt till "Ingen formel" och rensa gamla värden manuellt. Ställ sedan om till den nya emissionsfaktorn.

När en emissionsfaktor är vald för en måttkolumn, är värdet låst. I de fall du behöver ändra denna faktor till en ny faktor, måste du först rensa de gamla värdena manuellt.

Här beskrivs hur du gör. Om du vill ha hjälp med detta, eller om det inte fungerar trots att du följt lathunden, kontakta supporten eller kundansvarig.

Byta till en egenskapad faktor?

Om du vill byta till en ny faktor som du vill lägga till själv, behöver du göra detta allra först. Läs hur du gör detta: Skapa och uppdatera egna emissionsfaktorer

Mått på en eller flera enheter?

Ta först reda på om måttet finns på en eller flera enheter och välj metod därefter.

Måttet finns endast på en enhet - gör så här:

 1. Gå till Inställningar för måttkolumnen där emissionsfaktorn är invald.
 2. Se till att kolumntypen för måttkolumnen där emissionsfaktorn är invald är inställd på ”Standard” (ej mål eller årsmål) - ändra om det är fel.
 3. Ändra formel för måttkolumnen där emissionsfaktorn finns till ”Ingen formel”. Spara.
 4. Klicka på datafliken och radera det numeriska värdet för emissionsfaktorn för de perioder där du vill ha en annan emissionsfaktor. Spara.
 5. Välj formel ”Emissionsfaktor” för måttkolumnen för Emissionsfaktor och välj den nya emissionsfaktorn. Spara. Emissionsfaktorn för de ändrade perioderna uppdateras nu - kontrollera utfallet!

 Måttet finns på flera enheter - gör så här:

 1. Gå till konsolideringsvyn för måttet
 2. Öppna ändrafönstret för måttet på huvudenheten (översta enheten) från konsolideringsvyn
 3. Gå till inställningar för måttkolumnen där emissionsfaktorn är invald.
 4. Se till att kolumntypen för måttkolumnen där emissionsfaktorn är invald är inställd på ”Standard” (ej mål eller årsmål) - ändra om det är fel.
 5. Ändra formel för måttkolumnen där emissionsfaktorn finns till ”Ingen formel”. Spara och stäng.
 6. Från konsolideringsvyn, rensa bort de numeriska värdet för faktorn manuellt för de enheter och perioder du vill ha en annan emissionsfaktor. Byt period i periodväljaren.
 7. Öppna ändrafönstret igen på huvudenheten och välj formel ”Emissionsfaktor” för måttkolumnen för Emissionsfaktor och välj ny emissionsfaktor.
 8. Spara och stäng
 9. Emissionsfaktorn för de ändrade perioderna uppdateras nu - kontrollera utfallet!

Standardkolumn:

Se till att kolumntypen där emissionsfaktorn finns är "Standard". Byt till Standard och spara om den har en annan typ:

Byt till "Ingen formel":

Ändra för måttkolumnen där emissionsfaktorn finns till ”Ingen formel” - den ligger högst upp i listan. Spara.
 

Välj ny Emissionsfaktor:

Byt till fliken Inställningar igen. Sätt på nytt formeln ”Emissionsfaktor” för måttkolumnen för Emissionsfaktor och välj ny emissionsfaktor för perioden


Kontrollera utfallet:

Kontrollera också att utfallet blev som förväntat i data-fliken - i exemplet används tre olika faktorer för 2020, 2021 och 2022.