Ny produktversion för Portföljstyrning (2024Q1)

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ny produktversion för Portföljstyrning (2024Q1)</span>
Skriven av
Sara Hed
Lästid
2 min

Här kan du läsa om den nya produktversionen från februari 2024 och vilka nyheter som finns i den. Versionen syftar till att underlätta och förbättra ert arbete i produkten. Vi har integrerat ny funktionalitet för att öka effektiviteten och förenkla användningen.

Stratsys AI

Vi fortsätter utrullningen av Stratsys AI och nu finns funktionen tillgänglig inom Portföljstyrning. När en användare skapar ett effektmål finns nu möjligheten att ta hjälp av och skapa upp målet med stöd av AI funktionalitet.

Syftet med utvecklingen är att hjälpa användaren uppnå en högre effektivitet och kvalitet genom att låta AI-funktionalitet ge tre förslag på effektmål kopplat till ett projekt.

image 154 (1)

Ny och förbättrad vytyp för hela arbetsflödet

För att skapa ett bättre och enklare arbetsflöde har merparten av alla vyerna i Portföljstyrning uppgraderats till den nya vytypen som Stratsys lanserat. Syftet är att skapa en bättre helhetsupplevelse som användare och minimera antalet vyer att arbeta i.

Förutom ett förenklat sätt att lägga till information samt det estetiska lyftet, så innebär de nya vyerna också nya möjligheter att gruppera och sortera information, vilket underlättar för användaren att hantera stora mängder information. 

image 155 (1)

Nytt ändrafönster: Objektfönstret

I samband med att vi tagit fram den nya vytypen har vi också tagit fram ett nytt ändrafönster som fått nytt namn: "Objektfönstret". Med hjälp av objektfönstret är det både enklare och går snabbare att dokumentera ett objekt. Det är tex möjligt att skapa kopplade objekt direkt i objektfönstret, vilket minskar onödiga klick och leder till en ökad effektivitet. Det är även möjligt att lägga till fler kopplingar vid ett och samma tillfälle samt få en visualisering över hur objekten är kopplade till varandra 

För att ändra ett projekt, effektmål eller aktivitet i den nya vyn klickar du direkt på objektet. Objektfönstret fälls då ut till höger i vyn. 

image 156 (1)

Ny och förbättrad matris

Som en fortsättning på arbetet med den nya vytypen så finns nu också en ny och förbättrad matris. Den dynamiska matrisen kan döljas i vyn om man vill fokusera på tabellerna med information för att förenkla analys- och åtgärdsarbetet. All filtrering som utförs i matrisen återspeglas också direkt i den underliggande tabellen, vilket underlättar att snabbt kunna fokusera på önskad information.


image 157 (1)

Nya gadgets för att förbättra överblick

I den nya produktversionen finns möjlighet att arbeta med nya förbättrade gadgets. Dessa ger er möjlighet till direkt överblick över ert arbete genom att se status för tex ett projekt med kopplade effektmål och projekt. Gadgets kan aktiveras och anpassas på era startsidor.

Frame 8050 (1) (1)


För att se mer av den nya versionen, se vår
 
fördjupade produktguide.

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion?

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!